Välkommen till sidan

SAMTIDSDOKUMENTATION  5

På sida samlas allt mellan P - Ö.

Bokstäverna  Q - X -Y - Z -  Ä - Ö, har ännu inga dokumentationer.

P: 1) Postrånet i Eljaröds firre av Sven Plavén.

R: 1) Ravlundagården. 2) Ryadal Vitaby.

S: 1) S:t Olofs Scole oc fattighus. 2) Statarsystemet. 3) Stavfabriken i Brösarp - en av de sista i sitt slag av Sven Plavén. 4) Samtal med Inge Ohlsson den 28 december 2011. Inge var under många år aktiv i Bondrumsringen och hembygdsföreningen i sin helhet. Inge gick bort några dagar efter intervjun.

T: 1) Tröskning. 2) Tomaskillan på Grevlunda backar.

T: 1) Ture Hansson Dunder 1902-1985 av Göran Stensson. Ytterligare ett antal artiklar dokumenterade av  eller  om Ture Hanssom kommer att arkiveras här efterhand. Nr 2: Anteckningar om Lönhult. Nr 3: Brösarp i forntid och nutid.  Nr 4: Bygdekurs i Åkaröds rote lyfter bort medeltida slöjor. Tidningsartikel i YA den 21 mars 1980.

T: 5) Utvandrare till Amerika. 6) Hur Brösarps by kom till. 7) Byanamn. 8) Marknamn.

Därmed har vi dokumenterat 8 inslag av eller om Ture Hansson Dunder.

U: 1) Utedassets betydelse för mänskligheten.

V: 1) Vitaby - Slaget vid Vitaby. 2) Vallabacken - Virtuellt rekonstruktionsprojekt. 3) Vad är (var) Albo Härad - Häradsvapen - Häradsfanan - Socknar ?

Å: 1) Åkaröd, Brösarps socken.


Göran Stensson uppvuxen i Åkaröd, Brösarps socken, har studerat sin hemby och skrivit ner dess historia. Den innehåller ägarlängder på de olika fastigheterna och uppgifter om alla familjer som bott där.

En fantastisk information för alla som har anknytning till bygden.

Kontakta Göran Stensson för specifika uppgifter.

E-post-adress: goran.stensson@outlook.com