Välkommen till

SAMTIDSDOKUMENTATION 4

Här dokumenteras L - M - N - O.

L: 1) Lantmäteriet ang. Glimmebodagården. 2) Lagfartsansökan lantmäteriet för Glimmebodagården. 3) Lagfart har beviljats.

 

1) Ljungen på Glimmeboda av Runo Löwenmo.

M: 1) Bild på Månslunda mölla och 2) text om Månslunda mölla. 3) Möllorna vid Mölleån.

N: 1) Finns ännu inga dokument under bokstaven N.

O: 1) Om en gammal släktgård. (Möllerströms) 2) Orvar Nilssons dikt om Vitaby kyrka från mitten av 1900-talet.