SAMTIDSDOKUMENTATION 3.

På sidan dokumenteras från H - I -J - K

H: 1) 1)Hundra dollar blev avgörande för hans liv av Hans Nilsson. 2) Hantverkskunskap rörande skånsk byggnation med lera på landet. (2011). 3 och 4) Halm skall skydda Bondrumsgården. Tidningsartiklar om Byrning.

H: 2) 1) Hungaboed, byggd c:a 1890.

I: 1) Intervju med Ola,måns i Viggarum. 2) Intervju med Affa o Reinhold Johnsson, Eljaröd. 3) Intervju med Bo Stenfeldt den 7 november 2012. 4) Innan vi fick elektrisk ström och andra bekvämligheter av Sven Plavén Brösarp.

J: 1) Johan Möllerström av A.H Nilsson 1954. 2) Jul från flydda dar av Astrid Krondahl.

K: 1) Kiviks sol och luftbadanstalt 1922 - 23. 2) Krogrygg vid Bålarbacken. 3) Kulturgård av Skånska Dagbladet = Bondrumsgården.