VÄLKOMMEN till sidan


SAMTIDSDOKUMENTATION 2.

På denna sidas dokumenteras från C - D -E -F - G.

C: 1) Caféer och fik under de senaste 50 åren. 2) Bengtssons Café och konditori S:t Olof. 3) Engdahls café Vitaby. 4) Eljaröds Café.

D: 1) Denna berättelse skildras av Ola Månsson i Viggarum. 2) Dansbanor inom Albo härad. 3) Dåtid i Albo av John Persson. 4) Dansbanan vid Stenshuvud av Stig Andersson.

E: 1) En brännvinsresa av Albert Svärdh. 2) Ett 80- års minne av John Persson. 3) Ett säreget drag för Albo är de många källorna.

F: 1) Färgeriet i Skogsdala. 2) Flytt på 30-talet av John Persson. 3) Folkparker i Sverige, sammanställt av Kenneth Olsson 2012-09-17.

G: 1) Gussaröds mölla. En beskrivning om möllan. 2) Gussaröds mölla. 3) Gussaröds mölla; artikel från 1964 under rubriken "Äldste möllaren lägger av".  4) Glimmeboda: Skaldernas älskling.

1) Grevlunda mölla 2:2 på Gravlunda backar - Tomaskillan - Strömsberg - Kvarnen vid Strömsberg