VÄLKOMMEN till sidan

 

MÖTESPLATSER

en sida vars uppgift är att informera och följa upp föreningens aktivitetsprogram.

2018-07-13:

 

Förmedlade bilder från en lyckad, trevlig allsångskväll vid koboen i N:a Björstorp den 12 juli. 56 personer njöt, sjöng, drack kaffe och lyssnade på dragspelaren Nils-Ove Persson.

 

2018-06-04:

 

Bilder från vandringen på Brösarps norra backar den 3 juni 2018.

2018-05-23:

 

Förmedlade bilder från vandringen på Gedings mosse (Giddinge mosse) tisdagen den 22 maj 2018.

Vid vägen mellan Vitaby och Ekerödskorset ligger Gedinge mosse och De Dödas Lott. Dessa vidsträckta myr och skogsmarker är i det närmaste obebyggda och bitvis svårtillgängliga. Detta är det närmaste vi kan komma "vildmark" i den här kommunen.

Jörgen Jönsson guidade nästan 100 personer på mossen.Antalet besökare kan jämföras med det antal personer, som jobbade på mossen runt förra sekelskiftet när verksamheten var som störst. Idag återstår endast några rester av några små skjul som tidigare användes i torvindustrin och de gamla rälsen, på vilka torvvagnarna framfördes. En intressant detalj var också en linbana som gick från mossen till S:t Olofs station och fraktade torv till vidare transport med järnväg. Det fanns två ångmaskiner som drev torvkvarnar och en som drev linbanan. Vandringen gick längs de gamla spåren som löper längs torvmossarna. Där ute finns ett rikt djur och fågelliv i den skyddade miljön, väl värd ett besök. Clas Johnsson.

 

Ännu fler bilder finns på FACEBOOK.

2018-05-16:

 

Bilder tagna av Gunny o Bertil Lundqvist vid vandringen på Mellby Käsk den 15 maj 2018.

Mellby käsk en trevlig bekantskap

 

Mellby käsk är ett 160 tunnland stort skogsområde med höga naturvärden. Området var förr utmark till fastigheterna i Mellby och därför utgörs det mesta av bokskog. En del av bokträden är mycket gamla och är biotopskyddade för olika arter av lavar, som växer på dem.

Redan 1766 förrättades skifte så att alla fastigheterna fick vars en del. Bönderna avlönade en skogvaktare och på vandringen fick vi se ruiner efter flera skogvaktartorp.

Skogvaktarfamiljerna levde under små förhållanden. Vi fick bl.a höra om Lustig som tillsammans med hustrun drygade ut inkomsterna med att väva, röka fläsk och korv, tillverka korgar mm. Frun var också "medicinkunnig" och "botade" med blodiglar. Lustig var en duktuig fiolspelman och strax intill deras torp fanns en jorddansbana där traktens folk samlades. Vandringen tog oss upp till Malabjer, ca 130 m över havet med en fantastisk utsikt över landskapet. Vi var 45 st. som riktar tack till guiderna Ingrid Månsson, Gerd Almedal, Margareta Laike och Elisabeth Arvidsson.

Käsk definieras som skogsbevuxet sumpmarksområde med olikåldrade lövträd. Clas Johnsson.

 

2017-09-23:

 

Ett 40-tal samlades den 21 september på Vitaby snickerifabrik i Vitaby. Företagets ägare Paul Andersson hälsade oss välkomna och började med en presentation av familjen som ägare nu i tredje generationen. Snickerifabriken grundades 1917 och övertogs av Sven Andersson med familj 1945. Därefter drev sönerna Gert och Sven-Ove Andersson företaget fram till 2002 då sonen till Sven-Ove och Ingagun Andersson, Paul Andersson tog över.

Företaget är idag en modern trappfabrik med datastyrd produktion. Tack vare detta kan varje trappa eller dörr anpassas till kundens behov. Det "lilla" företagets styrka. En annan styrka är de anställda berättade Paul, som har känslan för produkterna ut i fingertopparna och som arbetat på fabriken under många år, s.k. trotjänare.

Leveranser sker mest inom landet. Varje vecka levereras 5-6 trappor och 1 österlendörr.

Trapporna är hantverksmässigt producerade av noga utvalt massivt virke.

Pauls affärsidé: Se din trappa som en möbel.

En rundvandring gav bra detaljinformation och frågorna var många, vilket bekräftade intresset för produkterna, företaget och dess arbetssätt.

Bilderna får berätta mera om Vitaby snickerifabrik och dess produkter.

Ett trevligt och intressant besök. Kenneth Olsson

2017-08-26:

 

Dälperöd och Gorms Byggnadsvård blev mycket välbesökt.

 

Anna von Grothusen hälsade välkommen och berättade om Dälperöd och Gorms Byggnadsvård. Anna och hennes man Christian köpte slottet 2002 och då var det helt nedgånget med lösa fönster och dörrar samt läckande tak. Båda två är, som Anna uttrycker det, "ruinromantiker". Med enträget arbete har de undan för undan renoverat huset och vi blev guidade genom en del av byggnadens stora salar. 3,80 m höga rum med försiktigt rentvättade tak (med färska franskbröd) för att limfärgen inte skulle förstöras. Paret von Grothusen använder en tredjedel av huset som "privatbostad".

 

Parallellt med renoveringen av slottet startades Gorms Byggnadsvård, en butik för byggnadsmaterial inhyst i en av ekonomibyggnaderna med allehanda reservdelar till gamla hus och linoljefärger, kitt m.m. Se också www. gormbyggnadsvard.se

 

Omkring 90 personer fick en fin inblick i mödorna och lusten att ta hand om ett rivninsprojekt. som har återuppstått till det lustslott, som det var ämnat till, då det uppfördes 1872.

Clas Johnsson.

2017-06-10:

 

Uppmärksamheten av FOLKSKOLAN 175 år med upptakt och invigning i Ravlunda skola blev mycket uppskattat. Vid själva invigningen klockan 14.00 i lördags, samlades lite över 60 personer, som minglade, studerade foton, drack kaffe och lyssnade på Clas Johnsson, Eva Andersson och Gurli Jönsson. De två sista bilderna är slöjdalster förmedlade av Annchristin Hurtig.

2017-03-06:

Albo härads dag och kyrksöndag firades i den vackra kyrkan i S:t Olof med sedvanligt överlämnande av hembygdsföreningens fana och sköld, som förvarats och visats det senaste året i Ravlunda kyrka. Ing-Britt Bengtsson och Clas Johnsson överlämnade Sköld och fana till Leif Gulldén och Ingvar Petersén, som högtidligt lovade god omvårdnad av de båda så viktiga symbolerna.

Clas Johnsson höll ett kort tal och därefter höll kyrkoherde Mats Hagelin dagens mässa med högtidligt inslag av hembygdsföreningens traditioner. Albo spelmanslag underhöll enligt tradition med ljuv musik.

Efter mässan (Gudstjänsten) fortsatte gemenskapen i ungdomshemmet ( församlingshemmet) med kaffe, tillbehör och musik.

Inför samlingen klockan 11.00:

Bild 1: Ingrid och Christer Olsson, Gert Persson samt Yvonne och Lars-Erik Thorelli.

Bild 2: Leif Gulldén (kyrkvärd), Mats Hagelin (kyrkoherde), och Jan Björk (Ordf. församlingsrådet)

Bild 3: Kyrkodeltagarna börjar förväntansfullt infinna sig.

Bilderna ovan visar i bild av kyrkobesökare, kyrkovärden Leif Gulldén i spetsen för inmarschen och därefter Clas Johnsson med fanan och Ing-Britt Bengtsson med skölden. Därefter följer Ingvar Petersén och Mats Hagelin.

Leif Gulldén har tagit emot fanan, Ing-Britt Bengtsson förbereder överlämnandet av skölden till Ingvar Petersén. Clas Johnsson är beredd att hålla ett tal om och kring Albo härads dag, fanan, skölden och traditionerna samt historiken kring dessa.