VÄLKOMMEN till sidan

 

MÖTESPLATSER

 

2017-06-06:

 

Förmedlade bilder av Gunny Lundqvist från söndagens vandring på Brösarps norra backar. (En tapper skara som trotsade vädret)

2017-04-19:

Förmedlade bilder från påskfirandet på Glimmebodagården 2017.

2017-04-08:

Bilder från föreningens årsmöte den 6 april 2017.

Begreppet mötesplats får verkligen sin bekräftelse här. Ett 70 tal intresserade medlemmar samlades, diskuterade, lyssnade och beslutade i god anda.

Kvällens underhållning bestod bland annat av Albo spelmanslag. Årsmötesförhandlingarna leddes av Clas Johnsson och sekreterare var Åke Hansson. På tredje bilden avtackas Hans-Ingvar Hansson efter många års förtjänstfulla insatser i hembygdsföreningen. Hans-Ingvar berättade bland annat vikten av en bra ordförande i föreningarna och själv hade han i hembygdsföreningen arbetat med Arvid Andersson, Ingrid Liljedahl, Kenneth Olsson och Clas Johnsson. Han uttryckte sin tillfredsställelse över styrelsernas kvalité under åren. Hans-Ingvar erhöll hembygdsrörelsens förtjänsttecken.

Därefter avtackades Gerd Almedahl, som under många år bidragit med sitt engagemang, kunskap, forskning och arkiv. Henry Karlsson stod därefter i tur att avtackas också han med många års engagemang i styrelsen, byggnadskommittén och Glimmebodaringen. Sist avtackades undertecknad efter nio aktiva år i föreningen.

Efter årsmötesförhandlingarna och kaffet gav Gunilla Claéson sin syn och upplevelser som lärare, vilket förhoppningsvis kommer som ett videoinslag av ett skolprojekt om 1700-talslivet i Albo, på föreningens skoltema under juli månad. Därefter följde på samma tema Eva Gustavsson sina upplevelser som lärare men då med betoning på särskolan. Förhoppningsvis kommer Evas inslag här på hemsidan om några veckor. Mycket intressant inslag under året där Folkskolan fyller 175 år. Avslutningen på kvällen blev kåserier på bygdemål av Gullvi Andersson. Gullvi är med sin kunskap och humor en stor tillgång för hembygdsföreningen. Kenneth Olsson.

2017-03-27:

Förmedlade bilder från Blåherremölla sen eftermiddag den 26 mars.

2017-03-17:

 

Förmedlade bilder som med början i Illstorp följer möllorna via Verkeån ända ner till havet. Samtidigt som ni njuter av bilderna, kan fantasin flyga fritt och planeringen av sommarens utflyktsmål ta sin början. Välkomna på vandringen.

Bild 1 och 2: Illstorps mölla. Bilderna 3 och 4 är rester av Täppamöllan.

Bild 1: Täppamöllan. Bilderna 3-4-5 är Hallamölla vid Verkeån.

Bild 1: Stampen. Bilderna 3-4-5 är Bengtemölla.

Bilderna 1 och 2 är Kungsmölla. Bilderna 3 och 4 är Öradekaren.

Verkeåns utlopp.

2017-03-06:

Albo härads dag och kyrksöndag firades i den vackra kyrkan i S:t Olof med sedvanligt överlämnande av hembygdsföreningens fana och sköld, som förvarats och visats det senaste året i Ravlunda kyrka. Ing-Britt Bengtsson och Clas Johnsson överlämnade Sköld och fana till Leif Gulldén och Ingvar Petersén, som högtidligt lovade god omvårdnad av de båda så viktiga symbolerna.

Clas Johnsson höll ett kort tal och därefter höll kyrkoherde Mats Hagelin dagens mässa med högtidligt inslag av hembygdsföreningens traditioner. Albo spelmanslag underhöll enligt tradition med ljuv musik.

Efter mässan (Gudstjänsten) fortsatte gemenskapen i ungdomshemmet ( församlingshemmet) med kaffe, tillbehör och musik.

Inför samlingen klockan 11.00:

Bild 1: Ingrid och Christer Olsson, Gert Persson samt Yvonne och Lars-Erik Thorelli.

Bild 2: Leif Gulldén (kyrkvärd), Mats Hagelin (kyrkoherde), och Jan Björk (Ordf. församlingsrådet)

Bild 3: Kyrkodeltagarna börjar förväntansfullt infinna sig.

De fem bilderna ovan visar i bild av kyrkobesökare, kyrkovärden Leif Gulldén i spetsen för inmarschen och därefter Clas Johnsson med fanan och Ing-Britt Bengtsson med skölden. Därefter följer Ingvar Petersén och Mats Hagelin.

Leif Gulldén har tagit emot fanan, Ing-Britt Bengtsson förbereder överlämnandet av skölden till Ingvar Petersén. Clas Johnsson är beredd att hålla ett tal om och kring Albo härads dag, fanan, skölden och traditionerna samt historiken kring dessa.

2016-10-20:

Bilder och referat från studiebesöket på Äppelriket den 18 oktober 2016.

 

2016-08-17:

Tommy Gustafsson berättade om fiske och sjöfart i fiskelägena Kivik och Vitemölle den 11 augusti:

2016-08-12:

SKRÄDDAT av KUNGLIGA HOVLEVERANTÖRER.

I Svaneholms slotts museums textilmagasin har tagits fram kläder och accessoarer som tillhört tre damer som bott på Svaneholms slott, Mathilde Hallenborg f. Sparre af Sövdeborg och hennes döttrar Ebba gift von Horn och Eva gift Ehrensvärd. Mathilde, hennes man Carl Hallenborg och dottern Ebba flyttade in på slottet 1860. Dottern Eva föddes, växte upp och återvände på äldre dar till Svaneholm där hon dog 1947.

Eva Ehrensvärd - "den sista grevinnan på Svaneholms slott" - testamenterade större delen av sitt bohag och sina tillhörigheter till Vemmenhögs härads Fornminnes och Hembygdsförening.

En grupp ur Albo Härads Hembygdsförenings textilkommitté var på Svaneholms slott den 9 augusti 2016. Fotograf till ett axplock av bilderna är Inger Larsson.

Bilderna 1 och 2 visar Eva Hallenberg Ehrensvärds brudklädnad och sista bilden Svaneholms sista grevinna.

Ett axplock ur Eva Hallenberg Ehrensvärds garderob. FLER BILDER I MORGON LÖRDAG.

Lapptäcken sydda av gamla krinolinkläder. Evas ridjacka på bild 2.

Evas hattar. (Bild 1) Evas brudskor och solfjäder. (2) Eva hade en tam sångsvan som husdjur. (3)

Ett av rummen som Eva bodde i. (1) Broderad näsduk. (2) Brudgumsskjorta. (3)

Häradsdräkter. (1) Gunghäst gjord av ett uppstoppat föl. (2) En sista koll i linneskåpet. (3)

2016-08-08:

Friluftsgudstjänst vid Krubbemölla vasttenkvarn onsdagen den 3 augusti.

Maria Stenfeldt ledde gudstjänsten och Kerstin Johannesson, kantor i Kolmårdens församling, ledde psalmsången.

22 personer trotsade ösregnet och mötte upp till gudstjänsten.

Efter gudstjänsten serverade Ing-Britt, Anita, Irene och Ingagun jättegoda våfflor med sylt och grädde.

Trots regnet blev det en trevlig kväll med fin gemenskap.

Sammanfattar av Åke Hansson.

2016-08-06:

Förmedlade bilder från linryckningen på Glimmebodagården den 2 augusti 2016.

2016-07-31:

Krubbemölladagen söndagen den 24 juli:

Festligheterna hölls på södra sidan av Krubbemölla där det var en behaglig skugga i den tryckande värmen.

Lokala hantverkare var på plats för att visa och sälja sina alster.

En man boende i Lönhult visade fina egenhändigt tillverkade träsaker. Gittan stickade vantar och sockor och Birgit från Sankt Olof visade jättefina egensydda kläder. Kerstin Svensson ställde ut "trasmattor", Agnes-Leo Eriksson singlade färggranna bollar samt visade vävda tavlor och Iréne Svensson nåldynor, grytlappar och virkade mössor.

Daniel Andersson underhöll med vacker musik och sång. Kaffe och hembakade kakor tillhandahölls för en billig peng. Efter kaffet var det dragning i lotteriet med skänkta priser.

41 besökare njöt av det vackra vädret och den mysiga gemenskapen.

Sammanfattat av Åke Hansson.

2016-07-17:

 

Förmedlade bilder från dagens friluftsgudtjänst på Glimmebodagården.

Präst: Dan Gunnar Danving. Kantor Pia Evaldz.

2016-07-06:

 

Förmedlade bilder från slöjdträffen i Agusa. 14 glada damer singlade bollar under sakkunnig ledning av Agnes Leo-Eriksson den 5 juli 2016.

2016-06-14:

 

Förmedlade bilder från backavandringen på Brösarps norra backar den 12 juni. Arr: Albo Härads Hembygdsförening och trädgårdsföreningen Primula Veris. 24 intresserade deltog i vandringen.

2016-06-13: Förmedlade bilder och referat från visningen av Ravlunda kyrka och Ravlunda kyrkogård den 9 juni.

Ing-Britt Bengtsson och Börje Persson visade och berättade om Ravlunda kyrka och kyrkogård för ett 40-tal intresserade åhörare.

Kyrka uppfördes i omgångar med början på 11- och 1200-talen och är byggd till Jungfru Marias ära. Från början hade kyrkan ett plant loft och först på 1400-talet fick den tegelvalv, vapenhus och kanske även torn. Altaret tillkom 1592 och predikstolen några decennier senare. Den norra utbyggnaden uppfördes under 16-eller i början av 1700-talet. 1936 genomfördes en stor restaurering och då förstärktes kyrkan med två st. pelare på norrsidan.

 

På kyrkogårdsvandringen besöktes bland annat "Den okände soldatens grav", länsman Montans föräldras grav FN-ambassadör Inga Thorssons grav och naturligtvis Piratens och Olle Adolphsons gravar.

Sammanställt av Clas Johnsson.

 

Tillägg:

Vid kyrkogårdsvandringen i Ravlunda uppkom en diskussion om Strandridaregården i Skepparp. Enligt de boende i Skepparp och dokumentation i "En bok om Ravlunda socken" ligger Strandridaregården strax väster om Lindgrens länga och har fasighetsbeteckning Ravlunda 29:3.

Clas Johnsson

2016-05-26: Bilder och referat från vandringen till Smörstackastenen i Snapparp S:t Olof den 26 maj.

 

Ingrid Svensson hälsar ett 70-tal välkomna till Snapparps gård och vandringen till Smörstackastenen.

På vandringen till Smörstackastenen passerade vi torvtrampen och fick historiken till densamma. Som framgår av bilden ovan var intresset stort och informationen innehöll både fakta och skrönor om stenen.

Efter en mycket välregisserad vandring där vi passerat eller fått information om, Tue Äng, Husaplatsen, Klangstorp, Moatorpet, Danskakrogen, Tegarna, Lergraven, Käppakrogen, Krukahuset, Krukavången, Kaskettebacken, Enebacken, Lille Mosse, Gnalingabacken, Göingehöjan, Store Stockabacke, Veskyttamossen, Trinta Korra, Sandholan, Rytersrummet, Långe Tyge, Tue Mosse, Middesbacken, Stora Sellebjer, Lilla Sellebjer, Smörstackastenen, Smörstackabacken, Smörstackamossen, Gyllebokrogen, Bregenabacken, Skoleplassen, Alnabjer, Store Mosse, Killekrogsleed och Torvatrampen eller Pluddran, samlades vi i trädgården till Snapparpsgården för att intaga medhavd fikakorg.

2016-05-05: Bondrumsgården firar 80 år.

Dagen inleddes med att Jon Tillberg blåste i byahornet. Byahornet använde man förr när man kallade till samling. Eva Gustavsson hälsade samtliga välkomna till Bondrumsgården. Därefter var det trädplantering. Clas Johnsson och Bo Persson planterade det första trädet. Det andra trädet planterades av Carina Almedal och Göran Nilsson.

Eva och Sven-Anders Gustavsson planterade träd nr 3. Samtliga träd var skogslind. Därefter underhöll Skånska Visor, Agneta Grundström och Veberödaren Hasse Andersson med musik, sång och skrönor.

Sven Anders Gustavsson berättar inför vandringen i Bondrum. När folket kom tillbaka från byavandringen fanns det nygrillad korv. Göran Nilsson grillade korven och Carina Almedal sålde den. Dagen avslutades med Skånska Visor igen. Eftersom Agnetas farfar boddee i byn berättade hon historier från byn. 70-75 personer kom till Bondrumsgården denna soliga och härliga dag.