VÄLKOMMEN till sidan

 

MÖTESPLATSER

 

2017-07-31:

 

Hans Nilsson har förmedlat några bilder från friluftsgudstjänsten den 23 juli på Glimmebodagården, som genomfördes inomhus på grund av väderleken. En trevlig eftermiddag med bl.a fiolmusik under ledning av Pia Ewalds.

2017-07-15:

 

Hans Nilsson Glimmebodagruppen har förmedlat bilderna från allsångskvällen vid Koboen med kommentarer. En trevlig kväll som samlat 26 personer till sång under ledning av Nils Ove Persson.

2017-06-10:

 

Uppmärksamheten av FOLKSKOLAN 175 år med upptakt och invigning i Ravlunda skola blev mycket uppskattat. Vid själva invigningen klockan 14.00 i lördags, samlades lite över 60 personer, som minglade, studerade foton, drack kaffe och lyssnade på Clas Johnsson, Eva Andersson och Gurli Jönsson. De två sista bilderna är slöjdalster förmedlade av Annchristin Hurtig.

2017-06-06:

 

Förmedlade bilder av Gunny Lundqvist från söndagens vandring på Brösarps norra backar. (En tapper skara som trotsade vädret)

2017-04-19:

Förmedlade bilder från påskfirandet på Glimmebodagården 2017.

2017-04-08:

Bilder från föreningens årsmöte den 6 april 2017.

Begreppet mötesplats får verkligen sin bekräftelse här. Ett 70 tal intresserade medlemmar samlades, diskuterade, lyssnade och beslutade i god anda.

Kvällens underhållning bestod bland annat av Albo spelmanslag. Årsmötesförhandlingarna leddes av Clas Johnsson och sekreterare var Åke Hansson. På tredje bilden avtackas Hans-Ingvar Hansson efter många års förtjänstfulla insatser i hembygdsföreningen. Hans-Ingvar berättade bland annat vikten av en bra ordförande i föreningarna och själv hade han i hembygdsföreningen arbetat med Arvid Andersson, Ingrid Liljedahl, Kenneth Olsson och Clas Johnsson. Han uttryckte sin tillfredsställelse över styrelsernas kvalité under åren. Hans-Ingvar erhöll hembygdsrörelsens förtjänsttecken.

Därefter avtackades Gerd Almedahl, som under många år bidragit med sitt engagemang, kunskap, forskning och arkiv. Henry Karlsson stod därefter i tur att avtackas också han med många års engagemang i styrelsen, byggnadskommittén och Glimmebodaringen. Sist avtackades undertecknad efter nio aktiva år i föreningen.

Efter årsmötesförhandlingarna och kaffet gav Gunilla Claéson sin syn och upplevelser som lärare, vilket förhoppningsvis kommer som ett videoinslag av ett skolprojekt om 1700-talslivet i Albo, på föreningens skoltema under juli månad. Därefter följde på samma tema Eva Gustavsson sina upplevelser som lärare men då med betoning på särskolan. Förhoppningsvis kommer Evas inslag här på hemsidan om några veckor. Mycket intressant inslag under året där Folkskolan fyller 175 år. Avslutningen på kvällen blev kåserier på bygdemål av Gullvi Andersson. Gullvi är med sin kunskap och humor en stor tillgång för hembygdsföreningen. Kenneth Olsson.

2017-03-27:

Förmedlade bilder från Blåherremölla sen eftermiddag den 26 mars.

2017-03-17:

 

Förmedlade bilder som med början i Illstorp följer möllorna via Verkeån ända ner till havet. Samtidigt som ni njuter av bilderna, kan fantasin flyga fritt och planeringen av sommarens utflyktsmål ta sin början. Välkomna på vandringen.

Bild 1 och 2: Illstorps mölla. Bilderna 3 och 4 är rester av Täppamöllan.

Bild 1: Täppamöllan. Bilderna 3-4-5 är Hallamölla vid Verkeån.

Bild 1: Stampen. Bilderna 3-4-5 är Bengtemölla.

Bilderna 1 och 2 är Kungsmölla. Bilderna 3 och 4 är Öradekaren.

Verkeåns utlopp.

2017-03-06:

Albo härads dag och kyrksöndag firades i den vackra kyrkan i S:t Olof med sedvanligt överlämnande av hembygdsföreningens fana och sköld, som förvarats och visats det senaste året i Ravlunda kyrka. Ing-Britt Bengtsson och Clas Johnsson överlämnade Sköld och fana till Leif Gulldén och Ingvar Petersén, som högtidligt lovade god omvårdnad av de båda så viktiga symbolerna.

Clas Johnsson höll ett kort tal och därefter höll kyrkoherde Mats Hagelin dagens mässa med högtidligt inslag av hembygdsföreningens traditioner. Albo spelmanslag underhöll enligt tradition med ljuv musik.

Efter mässan (Gudstjänsten) fortsatte gemenskapen i ungdomshemmet ( församlingshemmet) med kaffe, tillbehör och musik.

Inför samlingen klockan 11.00:

Bild 1: Ingrid och Christer Olsson, Gert Persson samt Yvonne och Lars-Erik Thorelli.

Bild 2: Leif Gulldén (kyrkvärd), Mats Hagelin (kyrkoherde), och Jan Björk (Ordf. församlingsrådet)

Bild 3: Kyrkodeltagarna börjar förväntansfullt infinna sig.

De fem bilderna ovan visar i bild av kyrkobesökare, kyrkovärden Leif Gulldén i spetsen för inmarschen och därefter Clas Johnsson med fanan och Ing-Britt Bengtsson med skölden. Därefter följer Ingvar Petersén och Mats Hagelin.

Leif Gulldén har tagit emot fanan, Ing-Britt Bengtsson förbereder överlämnandet av skölden till Ingvar Petersén. Clas Johnsson är beredd att hålla ett tal om och kring Albo härads dag, fanan, skölden och traditionerna samt historiken kring dessa.

2016-10-20:

Bilder och referat från studiebesöket på Äppelriket den 18 oktober 2016.

 

2016-08-17:

Tommy Gustafsson berättade om fiske och sjöfart i fiskelägena Kivik och Vitemölle den 11 augusti:

2016-08-12:

SKRÄDDAT av KUNGLIGA HOVLEVERANTÖRER.

I Svaneholms slotts museums textilmagasin har tagits fram kläder och accessoarer som tillhört tre damer som bott på Svaneholms slott, Mathilde Hallenborg f. Sparre af Sövdeborg och hennes döttrar Ebba gift von Horn och Eva gift Ehrensvärd. Mathilde, hennes man Carl Hallenborg och dottern Ebba flyttade in på slottet 1860. Dottern Eva föddes, växte upp och återvände på äldre dar till Svaneholm där hon dog 1947.

Eva Ehrensvärd - "den sista grevinnan på Svaneholms slott" - testamenterade större delen av sitt bohag och sina tillhörigheter till Vemmenhögs härads Fornminnes och Hembygdsförening.

En grupp ur Albo Härads Hembygdsförenings textilkommitté var på Svaneholms slott den 9 augusti 2016. Fotograf till ett axplock av bilderna är Inger Larsson.

Bilderna 1 och 2 visar Eva Hallenberg Ehrensvärds brudklädnad och sista bilden Svaneholms sista grevinna.

Ett axplock ur Eva Hallenberg Ehrensvärds garderob. FLER BILDER I MORGON LÖRDAG.

Lapptäcken sydda av gamla krinolinkläder. Evas ridjacka på bild 2.

Evas hattar. (Bild 1) Evas brudskor och solfjäder. (2) Eva hade en tam sångsvan som husdjur. (3)

Ett av rummen som Eva bodde i. (1) Broderad näsduk. (2) Brudgumsskjorta. (3)

Häradsdräkter. (1) Gunghäst gjord av ett uppstoppat föl. (2) En sista koll i linneskåpet. (3)

2016-08-08:

Friluftsgudstjänst vid Krubbemölla vasttenkvarn onsdagen den 3 augusti.

Maria Stenfeldt ledde gudstjänsten och Kerstin Johannesson, kantor i Kolmårdens församling, ledde psalmsången.

22 personer trotsade ösregnet och mötte upp till gudstjänsten.

Efter gudstjänsten serverade Ing-Britt, Anita, Irene och Ingagun jättegoda våfflor med sylt och grädde.

Trots regnet blev det en trevlig kväll med fin gemenskap.

Sammanfattar av Åke Hansson.