VÄLKOMMEN till sidan

 

MÖTESPLATSER

en sida vars uppgift är att informera och följa upp föreningens aktivitetsprogram.

2017-12-11:

 

Förmedlade bilder från MÖTESPLATS MELLBY KÄSK den 10 oktober i S Mellby församlingshem.

Kvällen inleddes med att Margaretha Laike berättade om skiftet av Mellby käsk 1766 och hur skogen ägs idag. Sen berättade och visade Gösta Andersson om skogsarbete och redskap som användes. Gerd Almedahl berättade om skogvaktarna som verkat där. Elisabeth Arvidsson avslutade med att berätta om skogens skötsel och nyckelbiotoper idag.

2017-12-07:

 

Förmedlade bilder från Brösarps lokalförenings julmarknad i N:a Björstorp.

2017-10-02:

Under gångna helgen besökte vi, Birgitta o Kenneth för första gången i vårt liv den berömda Vantalängan strax utanför Brösarp.

 

Vantalängan är en populär rastlokal vid Verkeån för vandrare. Vantalängan är en gammal lada från 1800-talet.

I Vantalängan kan du övernatta och vänta ut regnigt väder. På ängen framför stugan finns gott om plats för tältning. Det finns också flera rastbord, fem grillplatser, brunnsvatten och torrtoaletter. Här finns vandringskartor och ved för den som behöver. Vantalängan ligger längs parallella Skåneleden.

Inne i övernattningsstugan finns långbord för upp till 20 personer och en eldstad med skorsten. Här finns också sovplats i två våningar. Byggnaden fungerade som bostad fram till sekelskiftet. Mannen som då bodde här kom från Vantaröd och kallades "Vanten".

2017-09-23:

 

Ett 40-tal samlades den 21 september på Vitaby snickerifabrik i Vitaby. Företagets ägare Paul Andersson hälsade oss välkomna och började med en presentation av familjen som ägare nu i tredje generationen. Snickerifabriken grundades 1917 och övertogs av Sven Andersson med familj 1945. Därefter drev sönerna Gert och Sven-Ove Andersson företaget fram till 2002 då sonen till Sven-Ove och Ingagun Andersson, Paul Andersson tog över.

Företaget är idag en modern trappfabrik med datastyrd produktion. Tack vare detta kan varje trappa eller dörr anpassas till kundens behov. Det "lilla" företagets styrka. En annan styrka är de anställda berättade Paul, som har känslan för produkterna ut i fingertopparna och som arbetat på fabriken under många år, s.k. trotjänare.

Leveranser sker mest inom landet. Varje vecka levereras 5-6 trappor och 1 österlendörr.

Trapporna är hantverksmässigt producerade av noga utvalt massivt virke.

Pauls affärsidé: Se din trappa som en möbel.

En rundvandring gav bra detaljinformation och frågorna var många, vilket bekräftade intresset för produkterna, företaget och dess arbetssätt.

Bilderna får berätta mera om Vitaby snickerifabrik och dess produkter.

Ett trevligt och intressant besök. Kenneth Olsson

2017-08-26:

 

Dälperöd och Gorms Byggnadsvård blev mycket välbesökt.

 

Anna von Grothusen hälsade välkommen och berättade om Dälperöd och Gorms Byggnadsvård. Anna och hennes man Christian köpte slottet 2002 och då var det helt nedgånget med lösa fönster och dörrar samt läckande tak. Båda två är, som Anna uttrycker det, "ruinromantiker". Med enträget arbete har de undan för undan renoverat huset och vi blev guidade genom en del av byggnadens stora salar. 3,80 m höga rum med försiktigt rentvättade tak (med färska franskbröd) för att limfärgen inte skulle förstöras. Paret von Grothusen använder en tredjedel av huset som "privatbostad".

 

Parallellt med renoveringen av slottet startades Gorms Byggnadsvård, en butik för byggnadsmaterial inhyst i en av ekonomibyggnaderna med allehanda reservdelar till gamla hus och linoljefärger, kitt m.m. Se också www. gormbyggnadsvard.se

 

Omkring 90 personer fick en fin inblick i mödorna och lusten att ta hand om ett rivninsprojekt. som har återuppstått till det lustslott, som det var ämnat till, då det uppfördes 1872.

Clas Johnsson.

2017-07-15:

 

Hans Nilsson Glimmebodagruppen har förmedlat bilderna från allsångskvällen vid Koboen med kommentarer. En trevlig kväll som samlat 26 personer till sång under ledning av Nils Ove Persson.

2017-06-10:

 

Uppmärksamheten av FOLKSKOLAN 175 år med upptakt och invigning i Ravlunda skola blev mycket uppskattat. Vid själva invigningen klockan 14.00 i lördags, samlades lite över 60 personer, som minglade, studerade foton, drack kaffe och lyssnade på Clas Johnsson, Eva Andersson och Gurli Jönsson. De två sista bilderna är slöjdalster förmedlade av Annchristin Hurtig.

2017-04-19:

Förmedlade bilder från påskfirandet på Glimmebodagården 2017.

2017-04-08:

Bilder från föreningens årsmöte den 6 april 2017.

Begreppet mötesplats får verkligen sin bekräftelse här. Ett 70 tal intresserade medlemmar samlades, diskuterade, lyssnade och beslutade i god anda.

Kvällens underhållning bestod bland annat av Albo spelmanslag. Årsmötesförhandlingarna leddes av Clas Johnsson och sekreterare var Åke Hansson. På tredje bilden avtackas Hans-Ingvar Hansson efter många års förtjänstfulla insatser i hembygdsföreningen. Hans-Ingvar berättade bland annat vikten av en bra ordförande i föreningarna och själv hade han i hembygdsföreningen arbetat med Arvid Andersson, Ingrid Liljedahl, Kenneth Olsson och Clas Johnsson. Han uttryckte sin tillfredsställelse över styrelsernas kvalité under åren. Hans-Ingvar erhöll hembygdsrörelsens förtjänsttecken.

Därefter avtackades Gerd Almedahl, som under många år bidragit med sitt engagemang, kunskap, forskning och arkiv. Henry Karlsson stod därefter i tur att avtackas också han med många års engagemang i styrelsen, byggnadskommittén och Glimmebodaringen. Sist avtackades undertecknad efter nio aktiva år i föreningen.

Efter årsmötesförhandlingarna och kaffet gav Gunilla Claéson sin syn och upplevelser som lärare, vilket förhoppningsvis kommer som ett videoinslag av ett skolprojekt om 1700-talslivet i Albo, på föreningens skoltema under juli månad. Därefter följde på samma tema Eva Gustavsson sina upplevelser som lärare men då med betoning på särskolan. Förhoppningsvis kommer Evas inslag här på hemsidan om några veckor. Mycket intressant inslag under året där Folkskolan fyller 175 år. Avslutningen på kvällen blev kåserier på bygdemål av Gullvi Andersson. Gullvi är med sin kunskap och humor en stor tillgång för hembygdsföreningen. Kenneth Olsson.

2017-03-27:

Förmedlade bilder från Blåherremölla sen eftermiddag den 26 mars.

2017-03-17:

 

Förmedlade bilder som med början i Illstorp följer möllorna via Verkeån ända ner till havet. Samtidigt som ni njuter av bilderna, kan fantasin flyga fritt och planeringen av sommarens utflyktsmål ta sin början. Välkomna på vandringen.

Bild 1 och 2: Illstorps mölla. Bilderna 3 och 4 är rester av Täppamöllan.

Bild 1: Täppamöllan. Bilderna 3-4-5 är Hallamölla vid Verkeån.

Bild 1: Stampen. Bilderna 3-4-5 är Bengtemölla.

Bilderna 1 och 2 är Kungsmölla. Bilderna 3 och 4 är Öradekaren.

2017-03-06:

Albo härads dag och kyrksöndag firades i den vackra kyrkan i S:t Olof med sedvanligt överlämnande av hembygdsföreningens fana och sköld, som förvarats och visats det senaste året i Ravlunda kyrka. Ing-Britt Bengtsson och Clas Johnsson överlämnade Sköld och fana till Leif Gulldén och Ingvar Petersén, som högtidligt lovade god omvårdnad av de båda så viktiga symbolerna.

Clas Johnsson höll ett kort tal och därefter höll kyrkoherde Mats Hagelin dagens mässa med högtidligt inslag av hembygdsföreningens traditioner. Albo spelmanslag underhöll enligt tradition med ljuv musik.

Efter mässan (Gudstjänsten) fortsatte gemenskapen i ungdomshemmet ( församlingshemmet) med kaffe, tillbehör och musik.

Inför samlingen klockan 11.00:

Bild 1: Ingrid och Christer Olsson, Gert Persson samt Yvonne och Lars-Erik Thorelli.

Bild 2: Leif Gulldén (kyrkvärd), Mats Hagelin (kyrkoherde), och Jan Björk (Ordf. församlingsrådet)

Bild 3: Kyrkodeltagarna börjar förväntansfullt infinna sig.

Bilderna ovan visar i bild av kyrkobesökare, kyrkovärden Leif Gulldén i spetsen för inmarschen och därefter Clas Johnsson med fanan och Ing-Britt Bengtsson med skölden. Därefter följer Ingvar Petersén och Mats Hagelin.

Leif Gulldén har tagit emot fanan, Ing-Britt Bengtsson förbereder överlämnandet av skölden till Ingvar Petersén. Clas Johnsson är beredd att hålla ett tal om och kring Albo härads dag, fanan, skölden och traditionerna samt historiken kring dessa.