AKTUELLT från

Albo Härads Hembygdsförening

2017-06-28:

 

För att förebygga eventuella risker, har hembygdsföreningen sedan några år tillbaka en vald säkerhetskommitté. För verksamhetsåret 2017 / 2018 ingår följande:

 

Åke Hansson Ravlunda, 0414-74151, sammankallande

Eva Gustavsson Bondrum, 0417-23068, 0761-707928

Leif Gulldén S:t Olof, 0414-60762, 0707-165134

 

På inledningssidan finns sedan några veckor ett sommarbrev med uppmaning från föreningens ordförande Clas Johnsson. Brevet kommer att finnas där ytterligare några dagar.

 

På inledningssidan har ytterligare utdrag om aktiviteter i början av juli publicerats.

2017-06-27:

 

Lokalisera en gammal boplats av Clas Johnsson:

 

På Kronovalls marker ca 1 km öster om Mariavalls kloster fanns förr en by med omkring fem torp som kallas Tjörneröd eller Mölle-Tjörneröd. Endast bostaden till själva möllegården finns kvar. Av torpen återstår ingenting och för ca 25 år sen kunde man se rester av ruiner, men med tidens tand blir det allt svårare att se spåren.

 

Vi var en grupp som gjorde ett tappert försök att lokalisera Isak Nilssons torp. Det var anförvanter till Isak som gav sig ut på upptäcktsfärd. Efter noggrann stegräkning med ledning av en kartskiss från 1990 kunde vi hitta grundstenar till torpet samt en stensatt brunn. Det är alltid en viss känsla när man står framför en gammal boplats.

Tjörnerödsområdet är stenigt och det måste ha varit arbetsamt att odla marken. Isak Nilsson är i längderna skriven som husman, men han var också träskoman för att kunna försörja sin stora familj. Han bodde i Tjörneröd 1863 - 93, eventuellt var det han som uppförde torpet. Han var gift två gånger och totalt blev han far till 14 barn. 1893 flyttade han, med delar av familjen till Eljaröds by. Alla torpen i Tjörneröd hade kort "livstid" och det finns inte belagt om någon tog över Isaks ställe.

Bilden nedan visar Isak Nilssons torpgrund.

2017-06-26;

 

Som framgår på inledningssidan Inbjuds nu på torsdag till konsert vid Byastugan i S:t Olof med början klockan 18.00.

 

Söndagen den 2 juli hälsas alla välkomna till Bondrumsgårdens dag klockan 13.00.

 

Samma dag är det Mölledag i Skåne.

 

Hallamölla kl. 13.00 -17.00.

Sankt Olofs mölla kl. 13.00 - 17.00.

S:a Mellby mölla kl 11.00-16.00.

 

Föreningens valda programkommitté för 2017/2018 är följande:

 

Leif Gulldén S:t Olof, 0414-60762, 0707-165134, sammankallande

Göran Nilsson Frörum, 0417-23017

Inga-Gun Andersson Vitaby, 0414-72372

Anita Ring Nilsson Gussaröd Brösarp, 044-352017

Gunilla Arvidsson S Mellby Kivik, 0414-71092, 0708-710917

Adj: Kenneth Olsson Kivik, 0414-21041, 0706-297500, redaktör.

 

Senast genomförda programmet var under gårdagen då Glimmebodagruppen visade och berättade om gårdens linberedning. Några bilder från gårdagen redovisas nedan. Foto Birgitta Ring Olsson.

2017-06-25:

 

Midsommarafton firades traditionsenligt på torget i S:t Olof. 125 personer deltog i festligheterna meddelar Leif Gulldén. Hanseric Jonsgården Gåsabacken Eljaröd har fotograferat.

2017-06-24:

 

Familjedag på Krubbemölla söndagen den 18 juni:

 

32 personer, därav 7 barn, hade samlats i det vackra sommarvädret. Det bjöds på olika aktiviteter som tipsrunda, fiskdamm, tillverkning av fågelholkar, visning av garnspinning och singling av bollar. Även bandvävning demonsterades. Möllan och möllebostaden visades med berättelser därtill. Besökarna hade med sig fikakorgar och det blev en gemytlig stund i gröngräset. En lyckad dag tyckte alla.

Text Åke Hansson. Foto Kenneth Olsson

2017-06-15:

 

Den 13/6 skrev jag om de tusen hembygdsgårdarnas land och betydelsen av de ideella insatserna. (Läs lite längre ner på sidan). Idag kompletterar jag med exempel på ytterligare ideella insatser som genomförts och genomförs i vår hembygdsförening:

Bild 1:Vandring (2011) under ledning av Lennart Bengtsson på naturreservatet vid Kronovall. Bild 2: Vandring i Ludaröd (2011) under ledning av Alv Persson. Bilderna 3 och 4 är delar av styrelsen vid möte under 2012. Använder en del bilder med några år på nacken. Det är så lätt att glömma allas insatser från 1934 och framåt. Läs gärna sidan om FÖRENINGENS HISTORIA.

2017-06-13:

 

Den 6 juni skrev jag ett utdrag ur Sveriges Hembygdsförbunds häfte Hus med historia, med rubriken En av våra största folkrörelser.

Idag citerar jag stycket: De tusen hembygdsgårdarnas land.

 

I Sverige finns nära 1 400 hembygdsgårdar med omkring 8 000 byggnader. Det vanliga är att husen är placerade i sammanhållen miljö. men föreningarna har olika byggnader i landskapet utanför hembygdsgården - exempel kvarnar eller fäbodar. Många hus är kulturhistoriskt värdefulla för lokalsamhället. Det finns också helt unika byggnader av nationellt intresse att bevara, till exempel några av Sveriges äldsta bevarade timmerhus.

 

Många byggnader hade inte funnits kvar om de inte flyttats till hembygdsgårdarna genom ideella insatser. Där har de fått nya funktioner som möteslokaler och museer. En del hembygdsgårdar består av så mångfa byggnader att de kan beskrivas som friluftsmuseer.

 

I hembygdsgårdarna finns möjligheter att berätta om bygden och dess historia i levande och tidstypiska miljöer men också att visa processer, till exempel olika hantverk, naturbruk och hushållningsmetoder.

Slut citat.

 

Kompletteringar från hembygdsföreningens del i ovanstående citat:

 

Albo Härads Hembygdsförenings gårdar, möllor och stugor är alla unika på det sättet att de ligger kvar på den plats där de en gång uppfördes och där de fungerat på olika sätt i samhället. Nästan alla objekten är i sådant skick att de kunde brukas än idag. EN OVÄRDERLIG SKATT SOM FINNS I HÄRADET.

 

Bilderna nedan visar några inslag av allt som helt ideellt utförs på kulturobjekten:

 

Bild 1: En röjardag på Krubbemölla. Bild 2: Lerseminarium på Bondrumsgården. Bild 3: Henny Johansson spinner på brydestuans dag i Åkarp. Bild 4: Lagning av ytterdörren på Agusastugan. Bild 5: Omläggning av innergården på Glimmebodagården. Bild 6: Textilträff vid Agusastugan. Bild 7: Underhåll på S:t Olofs mölla. Bild 8: Eva Lindgren väver.

2017-06-06:

Utdrag ur Hus med historia, projekt och framtid, utgiven av Sveriges Hembygdsförbund.

 

En av våra största folkrörelser

 

Hembygdsrörelsen är med sina drygt 2 000 föreningar och 430 000 medlemmar en av våra största folkrörelser. Hembygdsföreningarna är öppna för alla som vill vara med och som delar rörelsens värdegrund.

 

Det gemensamma är intresset för hembygden - den lokala platsens historia, kulturmiljö och sociala liv. Det tar sig uttryck i en stor mängd aktiviteter - högtidsfirande, marknader, utställningar, berättarkvällar, konserter, bygdespel, tidsresor. Man forskar om bygden och ger varje år ut en stor mängd böcker om lokal historia. Man samlar också föremål, fotografier och dokument - och hela hus.

 

Föreningarnas engagemang är ett betydande bidrag i arbetet för att uppfylla Riksdagens mål för kulturpolitiken: "att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas". Deras arbete med kulturarvet är viktigt för människors delaktighet i kulturlivet och förståelse för samhällets historiska utveckling. (Slut citat)

 

Idag på Sveriges Nationaldag känns det extra viktigt att belysa Hembygdsrörelsens insatser. (Under ett antal tillfällen framöver kommer ytterligare utdrag ur Hus med historia)