AKTUELLT från

Albo Härads Hembygdsförening

2017-11-24:

 

Nu renoveras Kullamöllan. Det mesta undantaget vingarna ska ses över och så långt som möjligt behålls de befintliga delarna. Citat ur YA idag den 24/11 2017.

 

Vi som är engagerade i hembygdsföreningen vet vad detta innebär. Arbete och åter arbete i kombination med kapital, och vi önskar lycka till i renoveringsarbetet.

 

Albo Härads Hembygdsförenings valda grundvärdering 1934 är VÅRD AV BYGGNADSMINNEN - VILJA ATT VÄRNA DESS FRAMTID.

Stor heder åt dessa framsynta personer som redan 1934 startade vår hembygdsförening i Albo Härad. Stor heder också åt dess stadgar med klara riktlinjer och krav att leva upp till.

Ett mycket stort arbete har genomförts och genomförs fortfarande med bas i föreningens VÄRDEGRUND. Kulturobjekten som ägs eller vårdas av föreningen har ett ständigt behov av underhåll. Det krävs både kunskaper, vilja, respekt och mycket ideellt arbete för att klara detta.

Kenneth Olsson

2017-11-24: Efter många veckors arbete är nu också dokumentationen klar om Grevlunda mölla 2:2 på Grevlunda backar och varför det finns två Grevlunda möllor. På samma dokument finns också Tomaskillan, Gården Strömsberg och kvarnen vid Strömsberg. Klicka in på SAMTIDSDOKUMENTATION 2. (Info finns också på Facebook).

 

På sidan VÅRD av BYGGNADSMINNEN - VILJA ATT VÄRNA DESS FRAMTID finns hembygdsrörelsens värdegrund och en del minnesvärda noteringar. (Påminnelse finns även på Facebook).

2017-11-23:

 

Påminner om sidan FOLKSKOLAN 175 år, som bevaras på hemsidan året ut, för att därefter arkiveras. Påminnelse finns även på föreningens sida på Facebook.

2017-11-23:

 

Vallabacken - Virtuellt rekonstruktionsprojekt på sidan SAMTIDSDOKUMENTATION 5. Finns även på föreningens facebooksida.

 

På samma sida finns en samlad dokumentation över: Vad (var) är Albo Härad - Häradsvapen - Häradsfanan - eller Socknar?

 

På sidan SAMTIDSDOKUMENTATION 1 finns nu Albo Härad - uppgifter från 1867. Jag har omarbetat sidan Häradet och socknar för att minska omfånget något. På grund av detta har några delar flyttats till sidorna SAMTIDSDOKUMENTATION.

 

Orvar Nilssons dikt om Vitaby kyrka från mitten på 1900-talet finns nu på sidan SAMTIDSDOKUMENTATION 4.

2017-11-22:

 

ÅTERBRUK. De döda almarna vid Bondrumsgården har återskapats i ett stabild bord som nu finns på gården. Klicka in dig på BONDRUMSGÅRDEN och njut av viljan att ta tillvara.

 

Ett säreget drag för Albo är de många källorna. Ny dokumentation på sidan SAMTIDSDOKUMENTATION 2.

2017-11-22:

 

Idag skall vi försöka samla begreppen beträffande Möllorna vid Mölleån, som har den senaste versionen på sidan SAMTIDSDOKUMENTATION 4.

 

Tomaskilla har en egen dokumentation på sidan SAMTIDSDOKUMENTATION 5.

2017-11-19: Påminnelse om härliga sommarvandringar.