KRUBBEMÖLLA VATTENKVARN vid Mölleån, som rinner genom Vitaby. Möllan omnämns redan vid 1400-talet och består idag av kvarn, bostad med verktyg, möbler och husgeråd från 1800 och 1900-talen.

Vägbeskrivning: Söder om vägen Vitemölle - Vitaby, strax före viadukten till vänster efter kyrkan.

Visning efter hänvändelse till Bertil Larsson 0414-72322.

Krubbemölla vattenkvarn förvaltas av Vitaby hembygdsring, men ägs av Högestad och Christinehofs fiedikomiss.


Plock ur Ystads Allehanda 2001, gällande september 1951:

Vitaby: Vid ett möte på Vitaby hotell beslöts att bilda en hembygdsring för Vitaby socken. Bland annat för att omhänderta Krubbemölle som hembygdsgård. I styrelsen invaldes fjärdingsman Albin Wulff, inspektor Nils Pålsson, köpman Eric Frithiof, snickare Alvin Fransson, lantbrukare Ernst Nilsson och folkskollärare Nils Göransson.


Vitaby hembygdsring ordinarie ledamöter består 2018 av:

Åke Hansson ordförande.

Anita Nilsson kassör.

Kjell Andersson sekreterare.

Ledamöter: Sven-Olle Svensson och Kerstin Hansson.

Ersättare: Iréne Svensson och Catarina Johansson.

Revisorer: Inga Gun Andersson och Sven Persson.

Revisorsuppleant: Gittan Mårtensson.


Åke Hansson är ordinarie ledamöter i styrelsen för Albo Härads Hembygdsförening.

KLAPPESTEN:

Citat Ystads Allehanda den 13 juni 2013 av Gert Ljungqvist.

Det är väldigt roligt att det gick att flytta hit stenen, tycker Jan Johansson, som skänkt tvättestenen. Att stenen verkligen har varit en riktig klappesten kan han intyga.

Mor använde den fram till slutet av 1950-talet för att tvätta mattor, berättar Jan Johansson från Grevlunda där stenen legat nedsjunken vid en källa och nästan glömts bort. Bara en mindre del av den gamla tvättstenen stack upp när den flyttades ner från Grevlunda backar.

Påminde om ett dike:

Vid den lilla Mölleån som är full av små öringyngel har en tvättrappa byggts där stenen placerats. Den väger nog närmare ett ton, tror Martin Svensson och kilar in en mindre sten för att få den rätt och slår ett par slag med en klubba.

Med hjälp av en traktor lyfte han och hans företag i Grevlunda markservice stenen på plats. Det är också Martin Svensson som byggt upp den raserade kvarnrännan. När han började påminde den mest om ett dike med några stora stenar på botten. In och utloppet i kvarnen är nu som nytt. Det gällde att vrida och vända på stenarna för stt få det att gå ihop, säger Martin Svensson. Lite som ett stort pussel.  Slut citat.


Klappestenen skall ligga här så länge kvarnen drivs eller förvaltas av hembygdsföreningen. Skulle förändringar ske skall stenen flyttas till annan lämplig plats i häradet av hembygdsföreningen.

Vid Vitaby hembygdsrings årsmöte den 22 april 2015, deltog bland annat Tomas Bruce som gav en inblick av livet och Skånesläkten Bruce, framförallt under tiden kring Nils Bruces levnadsöde på Krubbemölla under andra hälften av artonhundratalet.  Genom att klicka på övre högra hörnet på nedanstående artiklar kan ni läsa om Nils Bruce på Krubbemölla 1858-1887 och Hur såg Krubbemölla ut på Nils tid?

Artikeln : Vem var Gerda Persson, Krubbemölle, skriven av Bo Stenfeldt, kompletterar nu Bruces levnadsöde. (2015-08-07).

2015-07-13: Bilder från Krubbemölledagen den 12 juli 2015:

30-35 intresserade deltog i Krubbemölledagen. Härligt väder, gott kaffe med bröd och ljuvlig sång och musik av Eva. Ett härligt sätt att träffas. En titt i stugan väcker en del minnen hos oss alla. Krubbemölla är speciellt och stugan minner om vår förfäder och naturen runt omkring är fager.

2018-04-26:

Enkel årsberättelse om och av aktiviteterna på och vid Krubbemölla vattenkvarn under 2017 av Åke Hansson.


Den 29 april samlades vi vid Krubbemölla för att städa, röja och resa tältet. Gångstigen längs mölleån fick läggas om p.g.a att ett stort träd lagt sig tvärs över stigen. Åke och Janne träffade Martin (Martins markservice), för att titta på möllerännan där en del stenar håller på att rasa ner. Risk finns för större ras.

    Den 7 maj hade vi Gökotta med föreläsning av Åke Andersson. Lite kyligt i luften, men 18 personer trotsade detta och vi hade en fin morgon med både Näktergalen och Göken.

    Den 24 maj hade vi bussbesök där resenärerna fick förmiddagsfika och rundvandring vid möllan. Mycket uppskattat.

    18 juli hade vi en välbesökt familjedag. 32 personer, därav 7 barn. Aktiviteter som tipsrunda, fiskdamm och tillverkning av fågelholkar. Även visning av garnspinning, bandvävning och singling av bollar. Fika i gröngräset.

     23 juli genomfördes Krubbemölladagen med visning av lokala hantverkare och av möllan.

     Den 2 augusti var det friluftsgudstjänst med Maria Stenfeldt.

     19 augusti hade vi åter ett bussbesök. Den här gången var det från Staffanstorps hembygdsförening. Möllan visades och det fikades. Även detta besök mycket uppskattat.

     24 augusti återställde vi kvarnhjulet som hade havererat lite, Janne Mårtensson, Christer Andersson, Ingvar Petersén, Leif Gulldén och Åke Hansson hjälptes åt.

     Vi avslutade året med en utvärderingsträff, där vi summerade året, samtidigt som vi planerade för det kommande året.


Ravlunda 2018-03-27

Åke Hansson.   


2017-07-29:


Söndagen den 23 juli var det Krubbemölladag. Bygdens lokala hantverkare visade och sålde sina alster. Inger Larsson har förmedlat bilderna. Även djuren var intresserade.

Bussbesök på Krubbemölla.


Lördagen den 19 augusti 2017, hade vi i Vitabyringen besök av 52 personer från Staffanstorps hembygdsförening.

Besökarna fick först en information och historik om Krubbemölla.

Efter detta serverades kaffe och "fralla". Därefter var det rundvandring med visning av möllan och "bostaden", där dom också fick möjlighet att se stickade, virkade och vävda alster, som även kunde köpas.

Alla var mycket positiva och glada och tyckte det var ett lyckat besök.

Ett tack till alla i Vitabyringen, som gjorde detta besök möjligt.

Åke Hansson.

KRUBBEMÖLLE av Eric Frithiof


Bland mossbelupna stenar

sig vägen slingrar smal

fram till den gamla kvarnen,

ej långt från Ryadal.


stå sekelgamla murar

från anrik mölletid

vill nya släkten minna

om tidlös ro och frid.


I ån där spelar näcken,

har harpoklangen klar,

det är musik - förtrollad -

den liksom håller kvar.


När ängens älvor komma

från sägnomspunna dar,

står alfer som små gudar

och skjuter par om par.


Då lyktegubbar lyser

till dans i lyktans sken,

går "goenisse" stadigt

på lurviga små ben.


till gamla Krubbemölle

och önskar få en gång

att åter snart få höra

en gammal kvarnstens - sång,

2018-05-06:


Härlig gökotta i Krubbemölla:


Söndagens naturvandring vid Krubbemölla samlade 28 deltagare. Åke Hansson hälsade oss välkomna. Vi njöt alla av naturens fägring på vandringen längs en bit av stigen mot Vitaby. Vi mötte upplevelser både på marken och i luften. Växtkunniga, bl.a Ingrid Gummesson och Gunny Lundqvist, kunde visa oss vitsippor, gulsippor, ormbär, hålnunneört, svalört, gulplister, löktrav, tandrot och jordreva. Naturligtvis kände vi igen kirskål och annat "ogräs" också.


Fågelsången var livlig och tack vare Ann-Christin Svenssons kikare och öra fick vi veta vilka sångarna var: Näktergal, bofink, rödstjärt, gärdsmyg, svarthätta, lövsångare, gransångare, talgoxe, trädpiplärka, blåmes, sädesärla, och taltrast. Gök och större hackspett kunde vi också höra. Göken hade dykt upp redan för en vecka sedan. När vi satt i ro och intog medhavd matsäck svingade sig ladusvalorna i luften och ute i ängen fanns råkor och alikor. Idyllen Krubbemölla visade sig från sin bästa sida.

Clas Johnsson.

2018-06-18:


Bilderna ovan är tagna på familjedagen den 17 juni.

2018-07-23:


Irene Jönsson bjöd på härlig sommarmusik i söndags eftermiddag den 22 juli på Krubbemölla. Det var många kända sånger från skoltiden blandat med skånska visor. Syster Gullvi Andersson medverkade också och läste några roliga anekdoter . Publiken, 37 personer, njöt i fulla drag med kaffeservering och sjöng med i alla sånger man kände igen. Ett pat utställare med textila produkter fanns också på plats.

                          Välkommen till

KRUBBEMÖLLA VATTENKVARN.

            Kulturarv, historia och ideellt arbete.