VÄLKOMMEN TILL SIDAN 2

SAMTIDSDOKUMENATION

Sidan 2 kommer på samma sätt som sidan 1 visa dokumentation och artiklar. Sidan 3 innehåller mer dokumentation inklusive bilder.

 

John Persson. 1940-talet. Brösarps hemvärn 40 år, av John Persson och Skolstyrelsen Vitaby socken 1921.

Första klassen i Ravlunda skola 1950. Foto som komplement till artikeln av När jag var 10 år av Bea Holm.

Bo Stenfeldt. Bo Stenfeldt.

Biografi om Gotthard Gustafsson. Flytt på 30-talet av John Persson. Albo härads vapen .

 

Första dokumentet handlar om John Perssons familjehistorik. Bland annat vad ett arrendekontrakt med dess innehåll kunde omfatta i början av 1900-talet.

Andra och tredje dokumentet innehåller förklaringar till många gamla ord som, brukare, hemman, frälse o.s.v.

Det finns så många historier om gångna tiders möte mellan människor (de hade ju inte internet) och inte minst genom möten på alla dessa dansbanor som fanns. Ett försök att också hos hembygdsföreningen dokumentera för framtiden är påbörjat här nedan av Kenneth Olsson.

Det första dokumentet är en berättelse om dansbanor inom Albo Härad av Birger Ehrnborn. Bilden i mitten är en bild från vandringen till ruinerna av en gammal dansbana en bit utanför Agusa. Den sista bilden är Tore Häggs orkester, som var en välkänd orkester på österlen.

Boken Österlens Dansbanor av Lars Jönsson gavs ut under 2015.

Dansbanor inom Albo Härad som beskrivs är följande: Dalen i Kivik, Folkets Park S:t Olof, Forselund mellan Gyllebo och Rörum, Gladelund Svinaberga, Holsteins Tivoli Kivik, Hultet Sankt Olof, Josefsdal Kivik, Kulla Rörum, Linnevad Stockeboda, Noreslund, Folkets park Vitaby, Nyhäll Sankt Olof, Nöjesplatsen Sankt Olof, Palmlunden Sankt Olof, Petsamo Sankt Olof, Ryadal Vitaby, Skytteskogen Ravlunda, Skytteskogen Sankt Olof, Stenshuvuds nöjesplats "Den gamla dansbanan" (Läs artikel av Stig Andersson här nedan), Tallunden Haväng Ravlunda, Vitemölla Badhotell, Ådalens nöjesplats Vitaby, Åkeslund Rörum, Alunbrukets dansbana, Bondrums Eke, Brunnsvik Södra Björstorp, Hallingeparken Södra Björstorp, Högalunds Tivoli Agusa, Kronovall Fågeltofta

Första dokumentet är ett exempel från Lars Jönssons bok om Gladelund Svinaberga. Andra dokumentet är en självupplevelse och sammanställning av Kenneth Olsson. Bilden visar Högalunds dansbana.

2016-02-10:

 

Första dokumentet är en betraktelse av Börje Lemark, som var folkskollärare i Holma och S:t Olofs skolor 1956 - 1960.

Andra dokumentet är en bilddokumentation av Fattighuset i Attusa i slutet av 2015. Foto Sven Persson, Brösarp.

Tredje dokumentet är en sammanställning av fattighuset i S:t Olof. 2017-01-26.

2016-02-18:

 

Sven Bengtsson, Örebro vars mormor Johanna var syster med Johan Möllerström, födda vid övre fallet i Forsakar, Degeberga. De var kusiner med Viktor Möllerström, folkskollärare i Gussaröd och Brösarp samt Frans Möllerström, kommunalman, som bodde på "släktgården" i Norra Björstorp. Johan Möllerström har skrivit en bok som innehåller främst uppsatser, som först publicerats i Gärds Härads Hembygdsförenings årsbok på 1960-talet, men även om en gammal gård i Lönhult.

Johan Möllerström (1886-1969), med rötter i Brösarp, avslutar sin bok, Om skånska möllor och människor i Österlen under ett århundrade och lite till från far och farfars tid. Hörby 1968, med följande:

"Som avslutning... vill jag citera en dikt av en äldre släkting, född 1875, död 1956, som skrivet en versifierad hyllning till bygden. Han var född i ett litet torp, som hörde till en av de förut omskrivna lönhultsgårdarna. "

Dikten med rubriken Några glimtar från Albo härad finns att läsa här till höger.

Sven Bengtsson har också förmedlat ovanstående bilder.

På den första bilden från slutet av 1910-talet är det Nils Möllerström (1858-1953) t v och Gottfrid Möllerström (1888-1945) t h. På landsvägen utanför Norra Björstorp Nr 4. Gottfrid var brorson till Nils, född i Danmark, banktjänsteman bosatt i Göteborg, gift med en dotter till "Särö-kungen" Ygberg.

 

Den andra bilden är från lärarbostaden i Gussaröd, ca 1928. Från vänster: Folkskollärare Viktor Möllerström (1897-1974), hans hustru Ida Nilsson (1898-1975), Gunhild Mårtensson (1897-1985), Elsie Möllerström (1926-2003), Nils Möllerström (1858-1953), Frans Möllerström (1893-1967(, Gottfrid Möllerström (188-1945), samt okänd.