Välkommen till

HEMBYGDSFÖRENINGENS

SAMTIDSDOKUMENTATION 1.

Samtidsdokumentation är en oerhört viktig del av hembygdsföreningens arbete. Mycket material finns samlat i föreningens arkiv och en del har återgivits i bokform och under senare tid även i medlemsbladen. Här nedan finner ni inslag i form av berättelser i första hand. På sidan samtidsdokumentation 2 och 3 samlar vi i första hand bilder med referat.

Min hembygd av Bo Stenfeldt. Min hembygd en sommarkväll av Birgitta Ring Olsson. Min hembygd av Bertåke Holm.

Intervju med Clas Johnsson 2011-12-19. Artikel hämtad ur Skånskt Bondeliv 1924. (2015-07-12) Mellan hägg & Syrén av Bo Stenfeldt.

Nils Bruce på Krubbemölla 1858-1887. Hur såg Krubbemölla ut på Nils Bruces tid? Vem var Gerda Persson, Krubbemölle?

Intervju med Ola Månsson, Viggarum. Tröskning av Kenneth Olsson. Dansbanan vid Stenshuvud av Stig Andersson.

HANNA JOHANSDOTTER En man som heter Bertel av Bo Stenfeldt. Anna Mårtensson Agusa av Tore Jönsson.

Av Sven Plavén.

 

Efter många diskussioner kom vi äntligen till beslut under året 2012 om köp av Glimmebodagården. Under mina diskussioner var det få som trodde på en uppgörelse med Sveaskog, men föreningens och Glimmebodagruppens mångåriga insatser både arbetsmässigt och ekonomiskt var värt mödan att försöka hitta en lösning för bevarande av denna fina hembygdsgård till kommande generationer. Efter ett brev till ordföranden i Sveaskog, Göran Persson tog det fart. En del av handlingarna, som gjorde både oss i hembygdsföreningen och Sveaskog nöjda finns att läsa här inunder.

Brev till Sveaskog 2011-09-18. Brev till Sveaskog 2011-11-01. Brev till Sveasog 2012-12-23.

Brev till Lantmäteriet 2013-11-25 .

Kompletteringshandlingar. Intervju med Eva o Sven-Anders Gustavsson. Ryadal Vitaby av Kenneth Olsson

Intervju med Affa o Reinhold Johnsson, Samtal med Leif Gulldén 16/12 2011. I tre timmar med Åke Hansson 17/1 2012.

Eljaröd den 21 februari 2012.

Dokumentation om Gussaröds mölla. Intervju med Sture Lundberg av Bo Stenfeldt. Intervju med Bo Stenfeldt av Kenneth O-.-

Äldste "värmöllaren" lägger av. Asta trycker ost av mjölk. Möllerströmgården N. Björstorp.