VÄLKOMMEN till sidan

AKTUELLT från

Hembygdsföreningen och

Albo härad.

2018-11-10.

Föreningens program för

resten av året 2018.

2018-09-19

 

Det är omöjligt att ersätta Kenneth som hemsidesredaktör, det är uppenbart för alla. Trots allt ska jag göra ett försök, på mitt sätt. Kenneth har lovat att bistå med hjälp och råd när det strular till sig. Som redan har aviserats så ska vår förening anslutas till Sveriges hembygdsförbunds hemsida så småningom. Den är också kopplad till facebook och instagram. Jag vill rikta ett varmt tack till Kenneth, som under många år har varit Albo härads hembygdsförenings ansikte på internet. Antalet besök på hemsidan visar att det har varit mycket uppskattat.

Välkomna med inslag till hemsidan. Jag vill påminna om att kommande medlemsblad planeras innehålla dokumentation om gamla bensinmackar i vårt härad och vi tar gärna emot text och bilder om dessa.

 

Clas Johnsson

e-post: klas.johnsson@osterlen.tv

2018-11-10: Idag Mårtens afton är det typiskt novemberväder med dugg och dimma, men otroligt vackra färger i naturen, som fångats på bild av Gunny Lundqvist.

2018-11-08: Vackra bilder tagna mellan Kivik och Vitemölle. Foto Kenneth Olsson.

2018-11-07:

 

Påminnner om Julmarknaden på Glimmebodagården lördagen den 17 november och söndagen den 18 november klockan 12,00 - 16,00.

2018-11-02:

 

Håller just nu på att ordna i mitt stora bildarkiv. Emellanåt kommer bilder på personer eller föremål som påminner starkt om olika skeden i livet. Hans Krondahl var en person som både som människa och konstnär påverkat både mig och Birgitta. Ett av hans många verk finns på bilden ovan. Fram till årsskiftet kommer ett och annat att redovisas här på hemsidan. Kenneth Olsson.

 

Mot september är en bildvävnad tillverkad 1978. Storlek 200x457 cm. Vävnaden är fotograferad på en bro över Verkeån, vid Alunbruket, Andrarum. Vävnaden tillhör FOI i Linköping och är ett utsmyckningsuppdrag från Statens Konstråd/ 1978. Två fjärilar och en tistel, en sorgmantel, Nymphalis antiopa, och en stor fjäril kallad påfågelsöga, Vanesso io, fladdrar mot solvarm röd bakgrund och porlande vatten. Konstnär: Hans Krondahl. Del av texten hämtad från Krondahls bok: Hans Krondahl, textila verk skriven av Mallis Stensman och Tonie Lewenhaupt på Carlssons förlag.

2018-10-25:

 

Ytterligare några bilder från Bondrumsgårdens årstema; hösten den 7 oktober. Foto: Birgitta Ring Olsson.

2018-10-24:

 

Som nämnts tidigare kommer hembygdsföreningens hemsida att flyttas till www.hembygd.se från och med årsskiftet 2018/2019.

Ni kan redan nu följa sidan genom att gå in på just www.hembygd.se, som är Sveriges hembygdsförbunds hembygdsportal. Så hör gör du:

Klicka in dig på www.hembygd.se

 

Strax under första stora bilden finns i mitten av de tre bilderna en ruta med texten HITTA HEMBYGDSFÖRENING. Klicka på den bilden och ni kommer till sidan:

HITTA hembygdsförening eller regionalt förbund.

 

Skriv in Albo i rutan SÖK förening eller förbund.

 

Klicka på SÖK och ni får upp allra överst Albo härads hembygdsförening, som ni klickar på.

 

Lycka till önskar Kenneth Olsson.

2018-10-16: På sidan BONDRUMSGÅRDEN finns nu bilder och text från skördearbetet, som det utfördes förr i tiden.

2018-10-22: Bild från Kivik, söndagen den 21/10.

 

Vitkindad gås. (Branta Leucopsis)

 

Detta är an artisk gås som började häcka i Sverige så sent som på sjuttiotalet. I enorma flockar sträcker den i hundratusental över Östersjön i böljande formationer. Den magnifika ljudkulissen ger en extra dimension till synupplevelsen. Tonhöjden mellan de enstaka individerna varierar inte mer än en halv oktav och en stor flock låter därmed rätt enformigt, nasalt, nästan hundlikt skällande.

 

Med sin karakteristiska dräkt i svart, vitt och grått förväxlades den vitkindade gåsen ofta med den större och snarlikt tecknade kanadagåsen. Den vitkindade gåsen är dock tydligare svartvit och klassas som medelstor med en längd av 60-70 cm och ett vingspann på 120-140 cm. Utmärkande är den svarta hjässan, halsen och bröstet samt det stora, vita ansiktet med ett svart streck från näbbrot till öga. Den grå ryggen är vattrad med svarta och vita ränder och kontraster vackert mot den vita buken.

 

Den häckar hos oss på låglänta gräsöar och stränder, ungefär som kanadagåsen. Boet ordnas i en fördjupning i marken och fodras med dun, gräs, tång, mossa och lavar. Födan består av vattenväxter, växtdelar och spillsäd, men allra helst betar den gräs på strandängar.

Kenneth Olsson.