VÄLKOMMEN till sidan

AKTUELLT från

Hembygdsföreningen och

Albo härad.

2018-09-19

Föreningens program för

resten av året 2018.

2018-09-19

 

Det är omöjligt att ersätta Kenneth som hemsidesredaktör, det är uppenbart för alla. Trots allt ska jag göra ett försök, på mitt sätt. Kenneth har lovat att bistå med hjälp och råd när det strular till sig. Som redan har aviserats så ska vår förening anslutas till Sveriges hembygdsförbunds hemsida så småningom. Den är också kopplad till facebook och instagram. Jag vill rikta ett varmt tack till Kenneth, som under många år har varit Albo härads hembygdsförenings ansikte på internet. Antalet besök på hemsidan visar att det har varit mycket uppskattat.

Välkomna med inslag till hemsidan. Jag vill påminna om att kommande medlemsblad planeras innehålla dokumentation om gamla bensinmackar i vårt härad och vi tar gärna emot text och bilder om dessa.

 

Clas Johnsson

e-post: klas.johnsson@osterlen.tv

2018-09-13:

 

STORT TACK

för en oerhört stimulerande tid som ansvarig webbredaktör för hembygdsföreningens hemsida.

Hemsidan har under åren utvecklats från ca 6000 besökare till mellan 60 och 70 000 per år.

Stort tack till alla er besökare och Stort tack till alla er som hjälpt till med bilder, texter, idéer m.m.

Från och med idag är Klas Johnsson webbredaktör, men vi är några stycken som kommer hjälpa till. Klas kommer själv informera om hur framtidens hemsida kommer att fungera.

Ni når Clas på klas.johnsson@osterlen.tv

 

Kenneth Olsson

 

 

DANSKURS:

 

Är du intresserad att lära dig bygdedanser, gillesdanser och folkdanser?

Vi startar en nybörjarkurs söndagen den 16 september kl. 18 - 20 i Vitaby medborgarhus!

Kostnad 100 kr för 8 gånger.

 

Info och anmälan (helst parvis) till Ingrid och Christer Olsson på telefon 0706275785 eller via mail till cimi.fiol@gmail.com

 

2018-08-29:

 

Ytterligare några bilder förmedlade av Gunny Lundqvist från en vandring på Stenshuvud.

2018-08-28:

 

Gunny Lundqvist har förmedlat bilder från en vandring på Stenshuvud. (Ytterligare bilder kommer i morgon).

2018-08-27:

 

Hans Nilsson har förmedlat bilder från en mycket trevlig kväll på Glimmebodagården under temat kura skymning. Acke Eriksson berättade om bygden utifrån sin nya bok "Eljaröds socken".

2018-08-21:

 

Några härligt blandade naturbilder förmedlade av Carina Eriksdotter.

1) Åskmoln över Kivik. 2) Vitemölle. 3) Vacker vägren. 4) Uppfarten till Ravlunda kyrka.

1) Solros. 2) Kvällsmoln. 3) Gudomligt sken.

2018-08-19:

 

Lite information från styrelsen.

 

På senaste styrelsemötet i hembygdsföreningen diskuterades bl.a. underhållsåtgärder på S:t Olofs mölla där förutom tätning av hättan även en balk till ena vingen är dålig och behöver ersättas. Det kan betyda att möllan står utan vingar under ett par år. Naturligtvis blir också kostnaderna högre än beräknat.

Vi har ansökt om tillstånd att installera en värmeväxlare i Glimmeboda, för att minska fuktproblemen i stuan och angränsande utrymmen. Beslut väntas inom kort.

Angående hemsidan så beslutades att gå in i www.hembygd.se så fort vi fått utbildning i den sidan.

Vi nämnde också höstens medlemsblad, som ska innehålla en inventering av häradets bensinmackar. Material efterlyses, gärna foton och små historier kring mackarna. Kontakta Clas via mail klas.johnsson@osterlen.tv eller på telefon 0708-472836 alt. 0414-73010.

 

 

2018-08-08:

 

Bilder från Albo härads dag i Vitaby kyrka med efterföljande samkväm på Krubbemölla i söndags den 5 augusti. Foto: Inger Larsson.

Albo härads dag.

 

Kyrksöndag och Hembygdens dag firades i söndags i Vitaby kyrka. Häradsskölden och fanan överlämnades från S:t Olofs kyrka av Sven Jönsson och Leif Gulldén.

Mottagande representant för Vitaby kyrka var gudstjänsvärden Agneta Giesen.

Albo härads dag är en mångårig tradition och förgylldes av folkmusik framförd av Albo Spelmän, som inramade högmässan ledd av kyrkoherde Per Frostensson.

 

Skölden och fanan bars vid bondetåget i Stockholm 1914 och samlade då ett 40-tal män från Albo härad. Sköld och fana är prydda med häradssigill från 1500-talet föreställande en bila och tre ålar. Först 1952 fastställdes det som officiellt häradsvapen. Traditionen att låta dessa attribut cirkulera mellan häradets 9 socknar binder samman häradet och nästa år är det Eljaröds tur astt ta emot.

 

Söndagens arrangemang avslutades med kaffeservering i Krubbemölla, anordnat av Vitaby hembygdsring.