VÄLKOMMEN till sidan

AKTUELLT från

Hembygdsföreningen och

Albo härad.

2019-03-05:

AGUSASTUGAN.                        BONDRUMSGÅRDEN.                 BRYDESTUGAN, ÅKARP.                 GLIMMEBODAGÅRDEN.          HALLAMÖLLA KVARN.     

KRUBBEMÖLLA KVARN.          SANKT OLOFS MÖLLA.               SKVALTAN, SILLARÖD.                    S. MELLBY MÖLLA.                     ALBO HÄRAD. 

2019-01-01:


Som tidigare nämnts är hembygdsföreningens hemsida flyttad till www.hembygd.se från och med årsskiftet 2018/2019.

Ni kan följa sidan genom att gå in på just www.hembygd.se, som är Sveriges hembygdsförbunds hembygdsportal. Så hör gör du:

Klicka in dig på www.hembygd.se


Strax under första stora bilden finns i mitten av de tre bilderna en ruta med texten HITTA HEMBYGDSFÖRENING. Klicka på den bilden och ni kommer till sidan:

HITTA hembygdsförening eller regionalt förbund.


Skriv in Albo i rutan SÖK förening eller förbund.


Klicka på SÖK och ni får upp allra överst Albo härads hembygdsförening, som ni klickar på.


Även den nuvarande sidan är tills vidare länkad till www.hembygd.se