Välkommen till

     SANKT OLOFS mölla

Kulturarv, historia och ideellt arbete. 

2018-08-10:


Inför den omfattande raparationen på hättan har nu vingarna plockats ner. Ett ansvarsfullt och svårt arbete, men med kunniga människor och stark lyftkran gick allt bra. Foto: Lars Norlander.

Mölledagen 2014:

1) Mölledagen 2014.                      2) Kvarnen för malning av mjöl.    3)Gröpkvarn. Användes till malning av djurfoder.

4) Krondrevet som sitter på spindeln. Spindeln går ner till Stjärnhjulet som driver kvarnarna.

1) Detta är kronhjulet som sitter på den axeln som driver krondrevet. 2) Krossen som användes till att krossa säden till djurfoder.

3) En sluffavagn, som användes till att köra säden till och från möllan dragen av häst. Bilderna med text har förmedlats av Leif Gulldén.

SANKT OLOFS MÖLLA:

Möllan byggdes 1857 och var i drift fram till 1943. Arvingarna till den siste brukaren, Albert Andersson, överlämnade möllan till Albo Härads Hembygdsförening 1949, som då var i ett bedrövligt skick.

VÄGBESKRIVNING: Norr om Sankt Olofs kyrka. Skyltar i utkanten av Sankt Olofs samhälle på vägen mot Fågeltofta visar vägen.

VISNING: Ingvar Petersén 0414-60043 eller Leif Gulldén 0414-60762.


Sankt Olofs byalag förvaltar möllan. www.sanktolofsbyalag.se

Byalagets styrelse: Leif Gulldén ordf. Ingvar Petersén kassör. Ing-Mari Norlander kassör. Karin Borg, Sven Jönsson, Göran Björk, Tom Inge Wahlqvist.


FAKTA om möllan:

Måns Andersson, vanligen nämnd Måns Maryd, byggde möllan. Av stenfoten har förmodligen en del sten tagits ur ett närbeläget stenbrott. Möllan är uppbyggd på stenfot i tre våningar med 2 par stenar med respektive 10 och 8 spann (1 spann = 15 cm), den minsta för malning till sikt. Häradshövdingen tillstyrkte rätten till malning den 4 augusti 1858.

MARKPLAN:

Ytterdiameter 12,5 meter. Trappa 9 steg x 230 = 2070 mm.

PLAN 2:

Sikt för vetemjöl och rågsikt. Den får sin kraft uppifrån. I söder finns 2 fönster. I norr ett 2-luftsfönster. Dörr ut till segelbanan i öster och väster.

PLAN 3:

Handkvarn. Här finns fyrkantiga fönster. Innerdiametern på karmen är 530x700 mm. Gamla breda golvbrädor, lagda i nord-sydlig riktning. Kvarnstenen, skråningsluda, decimalvåg. Trappa 10 steg x 230mm = 2300 mm.

PLAN 4:

Här finns det stora kugghjulet. I söder finns luckorna för säckhissen. Åt öster finns ett kugghjul mitt för stolpen med an axel som går ner på våningen under. I öster finns ett järn-kugghjul som går ner i kvarnen på denna våningen. Skoen, spännaren. Här slår man i säden till kvarnen. I väster finns ett järnkugghjul, som driver en kvarn på denna våning. I norr vid trappan finns ett kugghjul av trä med järnringar med en axel som går ner i våningen under. Både till den östra och västra kvarnen finns bingar. I sydost finns en binge som leder säd ner till våningar under. 52 st. golvbrädor, 111 mm breda, lagda i nord-sydlig riktning. Trappa 11 steg x 230 mm = 2530 mm.

PLAN 5: Krondrevet, säckhissen, binge till gröpkvarn + en annan binge. Bjälkar i huvudhöjd i nord - sydlig riktning. I dessa hänger bjälkar som hissaxeln är fäst vid. Det går ner ett rep, kätting och 2 rep. Säckhissen tangerar undersidan av krondrevet. Här finns 4 runda fönster. Innerdiametern på karmen är 650 mm. 44 st. golvbrädor, 111 mm breda, lagda i nord-sydlig riktning. Stege med 8 st, 300 mm höga steg leder upp till sjätte våningen, hättan.

PLAN 6:

En stor bjälke går diametralt i nord-sydlig riktning när vingarna pekar mot väster. I öst-västlig riktning går en bjälke på vardera sidan av stora kugghjulet. I norrsidans ända ute vid kanten går en bjälke i nord-sydlig riktning. Likadant på västsidan, som bär upp lagret för vingarna.

Förmedlade bilder från Nationaldagsfirandet av Inger Larsson: