VÄLKOMNA till

BONDRUMSGÅRDEN.

Kulturarv, historia och ideellt arbete.

Bondrumsgården har ytterligare en sida med bilder från förr.

Klicka in dig här; BONDRUMSGÅRDEN 2.

Bild 1:Tidsmaskinen är en app för historiska rundvandringar, som finns vid Bondrumsgården. Bilderna på första raden visar Bondrumsgården med lätt vinterskrud. Bilderna tagna av Eva Gustavsson 2018-02-25. Sommarbilderna på andra raden är tagna av André Sahlin.

På årsmötet den 8 mars medverkade Ingmar o Kalle Melin, Knadriks kulturbygg.

2018-03-01:

 

Vinterbilder på Bondrumsgården tagna av Eva Gustavsson den 28 februari 2018.

2018-03-08: Första dokumentet ovan från Länsstyrelsen är en bekräftelse på bidrag till restaureringsåtgärder på Bondrumsgården under åren 2018 - 2019 och 2020. Bidrag utgår max till 135 338 kronor under 2018 och 170 134 kronor under 2019 och 163 305 kronor exkl moms för 2020. Beloppen är 90 % av beräknad restaureringsinsats.

Det andra dokumentet är bekräftelsetillstånd att genomföra beslutade restaureringsinsatser.

Bondrumsgården är en av de äldsta och bäst bevarade hembygdsgårdarna i Skåne. Den är fyrlängad och innergården är belagd med kullersten.

År 1936 skänkte greveparet Germanie och Eskil Sparre gården till Albo Härads Hembygdsförening.

Bondrumsgården blev byggnadsminnesförklarad den 18 december 1963.

Vägbeskrivning: Norr om Fågeltofta, väster om vägen Ystad - Kristianstad. (Skyltat)

 

Visning 2017: Söndagar 2 juli - 6 augusti kl. 13-17. Torsdagar 6 juli -- 3 augusti kl. 17-20.

Kontaktpersoner: Eva o Sven Anders Gustafssonn 0417/23068, 0761707928.

Bo Persson 0729444156.

Göran Nilsson 0417/23017, 0732274379.

Bondrumsgården förvaltas av Bondrumsringen.

 

Bondrumsringens ledamöter 2017:

Eva Gustavsson ordförande, André Sahlin vice ordförande, Karin Nilsson sekreterare, Carina Almedal kassör och Per-Olof Svensson.

Suppleanter: Eva Nilsson, Bo Persson, Jon Tillberg och Sven-Anders Gustavsson.

Säkerhetsansvarig: Eva Gustavsson.

 

Eva Gustavsson är ordinarie ledamot i styrelsen för Albo Härads Hembygdsförening.

 

Fakta om Bondrumsgården:

De fyra stråtäckta längorna omger en i det närmaste kvadratisk stensatt gårdsplan. I dag kommer man in genom en i sin tid upptagen passage genom västra längan. Tidigare var ingången genom portlidret i södra längan eller genom den s. k. lågan i hörnet mellan boningshuset och västra längan. Norr om boningslängan finns fortfarande spår efter en liten fruktträdgård med körsbär, plommon och krusbär. Söder om gården fanns tidigare en köksträdgård. Framför stuglängan ligger "bihaven" där bikuporna var placerade. Den omges av en låg stenmur. Innanför den är planterat syrener, jasminer, stockrosor och kejsarkronor. Inne i bihaven står också "brönnjongen" medan själva brunnen ligger strax utanför. På brönnjongens kraftiga stolpe finns ett torkskåp för ost. Stommen i boningslängan (norra längan) är byggd av ek med kline på stakar i facken. Vissa fack har senare fyllts med tegel. Från 2009 återskapas succesivt facken med lertegel och klining. Facken är putsade, men timran synlig. Taket var täckt med vass, men ersätts efterhand med halm.

Påskdagens (1/4 2018) vinterskrud på Bondrumsgården. Bilderna tagna av Eva Gustavsson.

2017-12-11:

 

Bondrumsgården i lätt vinterskrud. Bilder Eva Gustavsson.

2017-10-03:

Vi minns med fasa upptäckten av Almsjukan på de stolta träden vid Bondrumsgården. De sjuka träden fälldes den 19 januari 2013.

Se första raden av bilder. Stockarna transporterades till Christer Truedssons sågverk i Brostorp.

Återplantering av träd gjordes den 5 maj 2016. Se andra raden av bilderna.

På tredje raden bilder lever en del av Almarna vidare. Texten under bilderna berättar.

En del av Almarna på Bondrumsgården lever vidare.

En av stockarna som Christer Truedsson tog hand om har han sågat upp till ett stabilt bord, som Göran Nilsson nu bearbetar. Ett stort och stabilt bord som skall användas på Bondrumsgården.

Bordet på sista bilden, kommer ge många minnen av de ståtliga almarna. Det stabila bordet krävde Göran Nilsson, Rasmus Nilsson, Peter Andersson och Fredrik Held, när det bars in den 19 november 2017.

2017-10-16:

I lördags den 14/10 satte Göran Nilsson, Per-Olof Svensson och André Sahlin 2 stämpor i piekammaren på Bondrumsgården. Eva Nilsson höll på med trädgårdsarbete. I kaffepannan planerade vi nästa års program på Bondrumsgården skriver Eva Gustavsson och bifogar två bilder.

2017-10-08:

 

Varför en tegelvägg? Se text och bild nedan.

Bondrumsgården - synliga tegelfack

 

Vid de årliga underhållsarbetena på Bondrumsgården ses väggfacken över och vid behov förbättras de med lera och vittas. För ett par år sedan när bostadslängans innervägg murades om upptäcktes att en del av de nedre facken in mot gårdplanen ursprungligen murats med bränt tegel. I Bondrumsgårdens vårdplan skriver Kalle Melin: "Detta tegel som finns kvar har med all sannolikhet från början varit synligt exteriört då det på allmogehus under 1820-30-talen var ett nytt exklusivt material. Fasadteglet är dessutom välmurat med jämna foger vilket inte är fallet med andra senare fackfyllningar där stakaväggarna ersatts med tegel." Nu har tegelstenarna i dessa fack åter blivit synliga.

Vi vet också att arrendatorn som brukade Bondrumsgården vid den aktuella tiden var mycket driftig och genomförde en hel del förbättringar på gården. Det är alltså troligt att han också ville använda moderna material och tegelfacken syntes rakt fram, när man kom in genom porten. Text och bild: Clas Johnsson.

2017-09-20:

 

Sommaren är nästan slut och den mörka årstiden närmar sig med stormsteg. I lördags plockades textilierna på Bondrumsgården ner i tre olika kistor. Även om textilierna är nere och besökssäsongen är slut går det bra att besöka Bondrumsgården. På anslagstavlan utanför gården finns telefonnummer till personer som gärna visar gården. Kan vi inte visa gården just den dagen kan vi bestämma dag och tid.

(Även här på inledningen av denna sidan finns aktuella telefonnummer).

Välkomna hälsar Eva Gustavsson.

 

Bondrumsgårdens dag den 2 juli blev en trevlig dag trots att regnet hängde i luften skriver André Sahlin. Ca 110 personer kom på denna traditionsfyllda dag med musikunderhållning av Nils Ove Persson och hantverkare som visade och sålde sina alster.

2017-06-15: Årets underhållsarbete på Bondrumsgården är påbörjat. Bilderna 1 och 2. Sex ytterligare bilder visar utvecklingen av arbetets gång fram till 2017-07-17. Foto Eva Gustavsson.

Träd nr 2 planterades av Carina Almedal och Göran Nilsson. Bilderna 1-2-3. Det tredje trädet planterades av Eva och Sven-Anders Gustavsson. (Bilderna 4 och 5).