VÄLKOMNA till

          BONDRUMSGÅRDEN.

         Kulturarv, historia och ideellt arbete.

Bondrumsgården har ytterligare en sida  med bilder från förr.

Klicka in dig här; BONDRUMSGÅRDEN 2.

Bild 1:Tidsmaskinen är en app för historiska rundvandringar, som finns vid Bondrumsgården. Bilderna på första raden visar Bondrumsgården med lätt vinterskrud. Bilderna tagna av Eva Gustavsson 2018-02-25. Sommarbilderna på andra raden är tagna av André Sahlin.

Bilder från Bondrumsgårdens vintertema söndagen den 3 mars 2019. Eva Gustavsson hälsar de ca 100 intresserade välkomna och Göran Nilsson visar med ett glatt leende hur man eldade och lagade mat över öppen eld förr i tiden. På sista bilden tillagas gröt.

På bordet fanns förutom gröten, hemlagad ost, hembakat bröd och rökt sill. Annchristin Hurtig visade prov på hemarbete som utfördes förr i tiden. En hel del gamla leksaker visades och föredrag om ljuskällorna förr genomfördes. En trivsam, intressant dag som kanske ger en fingervisning om våra förfäders tillvaratagande av de knappa resurser som fanns.

2018-10-07:


Bilder med information från andra årstemat på Bondrumsgården, söndagen den 7 oktober. En fantastiskt fin dag med ca 130 besökare, som fick en insikt om arbetet förr. Foto: Kenneth Olsson.

Vid inledningen på dagen samlades många vid det gamla tröskesättet med plajel och vandring. Plajel som visas på de två första bilderna består av två delar. Den ena delen håller man i för att få den andra delen att slå kärnorna ur axen. En slaga kan man kanske kalla den för. Kornen samlas upp ( bild 3), för att därefter rensas i ett piggaverk. (Bild 4).

Vandring: (Bilderna 1 och 2). Hästen vandrar runt varv efter varv ledd av en person och drar på så sätt den lilla tröskan. Bilderna 3 och 4 visar att kärvarna matas in manuellt.Kärvarna matas in manuellt.

Bilderna visar tröskning av kornen när dessa har tröskats och därefter samlas upp för att rensas. Sista Bilden visar att skörden behöver ytterligare en tröskning.

På bild 1 och 2  ovan visas hur potatis blir potatismjöl och hur detta användes i hushållet. På bild 2 finns också en välkänd produkt från naturen, nämligen honung. På bilderna 3 och 4 visas hur äpplen tillvaratogs och hanteringen med enkla hjälpmedel användes förr.


Arbetet med de plockade äpplena till äpplemos fortsätter på de två första bilderna.  De två sista bilderna på raden ovan visar hur sädeskärnorna med handkraft maldes till mjöl. Som tydligt framgick under dagens begivenheter var det tungt arbete, men nödvändigt i en tid när överflöd saknades.

De sista bilderna från en lyckad, intressant dag under temat HÖSTEN på Bondrumsgården den 7 oktober.

2018-06-26: Bilder förmedlade av Eva Gustavsson tagna den 25 juni vid förberedelserna till Bondrumsgårdens dag på söndag den 1 juli.

2018-06-27: Ytterligare bilder från Eva Gustavsson vid förberedelserna till Bondrumsgårdens dag. Nu är det Göran Nilsson, som hässjar hö.

2018-07-05:


Här följer bilder från själva Bondrumsgårdens dag den 1 juli. En lyckad dag med ca 250 besökare exkl. hantverkarna och Bondrumsringens medarbetare. Totalt 275 personer. Nästa årstema kommer att genomföras den 7 oktober - HÖSTEN -. Bilderna nedan är tagna av Eva Gustavsson, Kerstin Tillman och Kenneth Olsson.

Från bilparkeringen på norra sidan kom vi direkt till tvätten på dåtida vis. Eva Gustavsson skurar matta på första bilden. Frida Thörngren Gustavsson provar att tvätta under överinseende av Eva Nilsson. På bild 2 fortsätter Eva Gustavsson med mattvätten, nu med maken Sven-Anders vid sin sida. Bild 3 visar hur vi hängde tvätt med tvättklämmor förr i tiden och på bild 4 diskuterar Eva Nilsson och Birgitta Ring Olsson hur noggranna våra förfäder var när de sydde plaggen.

På bild 1 hälsar Eva Gustavsson alla välkomna och Jon Tillman blåser in dagen i "byahornet". På bild 2 kärnar Carina Almedal smör i en smörkärna av trä som finns på Bondrumsgården. På bilden syns en smörkärna i förgrunden och separatorn bakom. På bild 3 kärnar Kerstin Tillström smör. På fjärde bilden vevas separatorn av Sven Svensson. Carina Almedal står i bakgrunden och Kerstin Tillström samlar upp grädde i ett mått. Kärnmjölken kom i ett annat kärl. 

Therese Svensson knypplar skånskt.  Jon Tillman och spelmannen Nils-Ove Persson har tagit lite paus i skuggan på bild 2. Eget hantverk i singlade bollar, virkade grytlappar m.m. visar och säljer Ingrid Gummesson och Valborg Johnsson på bild 3. Intresset var stort, Folket minglade, diskuterade och ville prata om det som gjordes på gården. Berättelser om besökarnas förfäder som gjort just på det här viset som visades var många. En lyckad dag.

Bild 1 visar Maj-Britt Nilsson som visar egentillverkade pärlbroderier. Bild 2 visar Herbert Nilsson egentillverkade äldre modeller av lantbruksmaskiner. På bild 3 står Clas Johnsson och diskuterar med Karin Bringert, som spinner. På bild 4 står Jenny och Lars Göransson, som kom till gården med häst och vagn för att visa hur man bärgade hö förr i tiden. Många passade också på att åka en runda till Kull Kull med häst och vagn.

På bild 1 sålde Johns Antikvariat Fågeltofta böcker med anknytning till bygden. Som framgår av bild 2 var det intresserade besökare överallt. Med spänd förväntan ville de se hur man förr i tiden hässjade hö, vilket framgår av bildraden nedanför. En otydlig bild visar häst o vagn bakom bilarna med ett lågt hölass och glada "passagerare".

André Sahlin visar hur man hässjade hö förr i tiden. Hässjorna utanför Bondrumsgården har tilldragit sig stor uppmärksamhet. Det fanns ju som framgår flera olika sätt att göra hässjor på. Här visas 4 varianter.

Vi avslutar bildkavalkaden från en mycket lyckad Bondrumsgårdens dag med att visa hur man förr slog skörden med lie och därefter för hand räfsade samman densamma.

De som höll i liarna var: Sven-Anders Gustavsson, Göran Nilsson och Jon Tillman.

Den som höll i räfsan var Bo Persson.

På tredje bilden är det besökare som tittar på slåtterarbetet.

Bondrumsringen med Eva Gustavsson i spetsen tackar alla som gjort denna dag möjlig och alla ni besökare som så aktivt deltog.

2018-03-01:


Vinterbilder på Bondrumsgården tagna av Eva Gustavsson den 28 februari 2018.

2018-03-08: Första dokumentet ovan från Länsstyrelsen är en bekräftelse på bidrag till restaureringsåtgärder på Bondrumsgården under åren 2018 - 2019 och 2020. Bidrag utgår max till 135 338 kronor under 2018 och 170 134 kronor under 2019 och 163 305 kronor exkl moms för 2020. Beloppen är 90 % av beräknad restaureringsinsats.

Det andra dokumentet är bekräftelsetillstånd att genomföra beslutade restaureringsinsatser.

Bondrumsgården är en av de äldsta och bäst bevarade hembygdsgårdarna i Skåne. Den är fyrlängad och innergården är belagd med kullersten.

År 1936 skänkte greveparet Germanie och Eskil Sparre gården till Albo Härads Hembygdsförening.

Bondrumsgården blev byggnadsminnesförklarad den 18 december 1963.

Vägbeskrivning: Norr om Fågeltofta, väster om vägen Ystad - Kristianstad. (Skyltat)


Visning 2019:  Söndagar 30 juni  - 4 augusti kl. 13-17.  Torsdagar 4 juli -- 1 augusti kl. 17-20.

Kontaktpersoner: Eva o Sven Anders Gustafssonn, 0761707928 alt, 0706533068.

                                   Bo Persson 0729444156.

                                   Göran Nilsson 0417-23017, 0732274379.

Bondrumsgården förvaltas av Bondrumsringen.


Bondrumsringens ledamöter 2017:

Eva Gustavsson ordförande, André Sahlin vice ordförande, Karin Nilsson sekreterare, Carina Almedal kassör och Per-Olof Svensson.

Suppleanter: Eva Nilsson, Bo Persson, Jon Tillberg och Sven-Anders Gustavsson.

Säkerhetsansvarig: Eva Gustavsson. 


Eva Gustavsson är ordinarie ledamot i styrelsen för Albo Härads Hembygdsförening.


Fakta om Bondrumsgården:

De fyra stråtäckta längorna omger en i det närmaste kvadratisk stensatt gårdsplan. I dag kommer man in genom en i sin tid upptagen passage genom västra längan. Tidigare var ingången genom portlidret i södra längan eller genom den s. k. lågan i hörnet mellan boningshuset och västra längan. Norr om boningslängan finns fortfarande spår efter en liten fruktträdgård med körsbär, plommon och krusbär. Söder om gården fanns tidigare en köksträdgård. Framför stuglängan ligger "bihaven" där bikuporna var placerade. Den omges av en låg stenmur. Innanför den är planterat syrener, jasminer, stockrosor och kejsarkronor. Inne i bihaven står också "brönnjongen" medan själva brunnen ligger strax utanför. På brönnjongens kraftiga stolpe finns ett torkskåp för ost. Stommen i boningslängan (norra längan) är byggd av ek med kline på stakar i facken. Vissa fack har senare fyllts med tegel. Från 2009 återskapas succesivt facken med lertegel och klining. Facken är putsade, men timran synlig. Taket var täckt med vass, men ersätts efterhand med halm.

2017-10-03:

Vi minns med fasa upptäckten av Almsjukan på de stolta träden vid Bondrumsgården. De sjuka träden fälldes den 19 januari 2013.

Se första raden av bilder. Stockarna transporterades till Christer Truedssons sågverk i Brostorp.

Återplantering av träd gjordes den 5 maj 2016. Se andra raden av bilderna.

På tredje raden bilder lever en del av Almarna vidare. Texten under bilderna berättar.

En del av Almarna på Bondrumsgården lever vidare.

En av stockarna som Christer Truedsson tog hand om har han sågat upp till ett stabilt bord, som Göran Nilsson nu bearbetar. Ett stort och stabilt bord som skall användas på Bondrumsgården.

Bordet på sista bilden, kommer  ge många minnen av de ståtliga almarna. Det stabila bordet krävde Göran Nilsson, Rasmus Nilsson, Peter Andersson och Fredrik Held, när det bars in den 19 november 2017.

2017-10-16:

I lördags den 14/10 satte Göran Nilsson, Per-Olof Svensson och André Sahlin 2 stämpor i piekammaren på Bondrumsgården. Eva Nilsson höll på med trädgårdsarbete. I kaffepannan planerade vi nästa års program på Bondrumsgården skriver Eva Gustavsson och bifogar två bilder.

2017-10-08:


Varför en tegelvägg? Se text och bild nedan.

Bondrumsgården - synliga tegelfack


Vid de årliga underhållsarbetena på Bondrumsgården ses väggfacken över och vid behov förbättras de med lera och vittas. För ett par år sedan när bostadslängans innervägg murades om upptäcktes att en del av de nedre facken in mot gårdplanen ursprungligen murats med bränt tegel. I Bondrumsgårdens vårdplan skriver Kalle Melin: "Detta tegel som finns kvar har med all sannolikhet från början varit synligt exteriört då det på allmogehus under 1820-30-talen var ett nytt exklusivt material. Fasadteglet är dessutom  välmurat med jämna foger vilket inte är fallet med andra senare fackfyllningar där stakaväggarna ersatts med tegel." Nu har tegelstenarna i dessa fack åter blivit synliga.

Vi vet också att arrendatorn som brukade Bondrumsgården vid den aktuella tiden var mycket driftig och genomförde en hel del förbättringar på gården. Det är alltså troligt att han också ville använda moderna material och tegelfacken syntes rakt fram, när man kom in genom porten. Text och bild: Clas Johnsson.