VÄLKOMNA till

BONDRUMSGÅRDEN.

Kulturarv, historia och ideellt arbete.

Bondrumsgården har ytterligare en sida med bilder från förr.

Klicka in dig här; BONDRUMSGÅRDEN 2.

Bild 1:Tidsmaskinen är en app för historiska rundvandringar, som finns vid Bondrumsgården. Bilderna 3 och 4 är tagna 2017-05-10.

Bondrumsgården är en av de äldsta och bäst bevarade hembygdsgårdarna i Skåne. Den är fyrlängad och innergården är belagd med kullersten.

År 1936 skänkte greveparet Germanie och Eskil Sparre gården till Albo Härads Hembygdsförening.

Bondrumsgården blev byggnadsminnesförklarad den 18 december 1963.

Vägbeskrivning: Norr om Fågeltofta, väster om vägen Ystad - Kristianstad. (Skyltat)

 

Visning 2017: Söndagar 2 juli - 6 augusti kl. 13-17.

Torsdagar 6 juli -- 3 augusti kl. 17-20.

Kontaktpersoner: Eva o Sven Anders Gustafssonn 0417/23068, 0761707928.

Bo Persson 0729444156.

Göran Nilsson 0417/23017, 0732274379.

Bondrumsgården förvaltas av Bondrumsringen.

 

Bondrumsringens ledamöter 2017:

Eva Gustavsson ordförande, André Sahlin vice ordförande, Karin Nilsson sekreterare, Carina Almedal kassör och Per-Olof Svensson.

Suppleanter: Eva Nilsson, Bo Persson, Jon Tillberg och Sven-Anders Gustavsson.

Säkerhetsansvarig: Eva Gustavsson.

 

Eva Gustavsson är ordinarie ledamot i styrelsen för Albo Härads Hembygdsförening.

 

Fakta om Bondrumsgården:

De fyra stråtäckta längorna omger en i det närmaste kvadratisk stensatt gårdsplan. I dag kommer man in genom en i sin tid upptagen passage genom västra längan. Tidigare var ingången genom portlidret i södra längan eller genom den s. k. lågan i hörnet mellan boningshuset och västra längan. Norr om boningslängan finns fortfarande spår efter en liten fruktträdgård med körsbär, plommon och krusbär. Söder om gården fanns tidigare en köksträdgård. Framför stuglängan ligger "bihaven" där bikuporna var placerade. Den omges av en låg stenmur. Innanför den är planterat syrener, jasminer, stockrosor och kejsarkronor. Inne i bihaven står också "brönnjongen" medan själva brunnen ligger strax utanför. På brönnjongens kraftiga stolpe finns ett torkskåp för ost. Stommen i boningslängan (norra längan) är byggd av ek med kline på stakar i facken. Vissa fack har senare fyllts med tegel. Från 2009 återskapas succesivt facken med lertegel och klining. Facken är putsade, men timran synlig. Taket var täckt med vass, men ersätts efterhand med halm.

2017-09-20:

 

Sommaren är nästan slut och den mörka årstiden närmar sig med stormsteg. I lördags plockades textilierna på Bondrumsgården ner i tre olika kistor. Även om textilierna är nere och besökssäsongen är slut går det bra att besöka Bondrumsgården. På anslagstavlan utanför gården finns telefonnummer till personer som gärna visar gården. Kan vi inte visa gården just den dagen kan vi bestämma dag och tid.

(Även här på inledningen av denna sidan finns aktuella telefonnummer).

Välkomna hälsar Eva Gustavsson.

 

Bondrumsgårdens dag den 2 juli blev en trevlig dag trots att regnet hängde i luften skriver André Sahlin. Ca 110 personer kom på denna traditionsfyllda dag med musikunderhållning av Nils Ove Persson och hantverkare som visade och sålde sina alster.

2017-06-15: Årets underhållsarbete på Bondrumsgården är påbörjat. Bilderna 1 och 2. Sex ytterligare bilder visar utvecklingen av arbetets gång fram till 2017-07-17. Foto Eva Gustavsson.

2017-05-25:

 

ÅTERBRUKSUTSTÄLLNINGEN:

Bondrumsringen hälsade alla välkomna torsdagen den 25 maj med underhållning av Gullvi Andersson och Irene Jönsson. Dessutom bjöds återbruksutställning. ( Nytillverkade saker av gammalt "skräp" som bildäck, eldstäder, hästskor, insektshotell, flamskt, trasmattor, konst, skolsaker och väskor). En intressant utställning. Grillad korv erbjöds. 11 bilder förmedlade av Eva Gustavsson.

2017-03-09: Bilder från årsmötet på Ida´s Kafé i Skåne Tranås.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för BONDRUMSGÅRDEN år 2016:

2016-07-17:

 

Söndagen den 10 juli fortsatte firandet av Bondrumsgårdens 80-års jubileum på Spannstallet å Kronovalla slott. Firandet inleddes med att Elsa Karlsson (barnbarn till Eva och Göran Nilsson) blåste ibyahornet. Därefter högtidstal och historik av Clas Johnsson. hedersgäster var erik och Angelica Sparre.

Under desserten som bestod av pannacotta och kaffe/te föreläste f d handlarsonen från Bondrum, numera landskapsarkitekt Pär-Inge Gustafsson, om olika trädgårdsstilar under temat Vad kommer inspirationen ifrån när man är landskapsarkitekt.

Högtidstalet av hembygdsföreningens ordförande Clas Johnsson. De övriga två dokumenten är den inbjudan som förmedlats via föreningens hemsida och programblad. Ett 50-tal deltog i firandet.

Sveriges Nationaldag den 6 juni 2016:

2016-06-06: Bondrumsringen som ansökt om tilldelning av en Svensk flagga fick mottaga denna vid nationaldagsfirandet i Tomelilla.

Bild 1: Bondrumsringen representerades av Sven-Anders Gustavsson, Carina Almedal, Eva Nilsson, Göran Nilsson, André Sahlin, Bo Persson och Eva Gustavsson, som också fotograferade. Bild 2 visar musikkårens marsch till torget i Tomelilla och bild 3 visar när Eva Gustavsson och André Sahlin mottager flaggan av Kultur och Fritidsnämndens ordförande Anette Thoresson. De två sista bilderna visar när Göran Nilsson hissar flaggan efter ankomsten till Bondrumsgården.

BONDRUMSGÅRDEN firar 80-års jubileum under 2016.

Den 28 juli 1936: Greve Sparre förklarade att han var villig att utan vederlag skänka Bondrumsgården till Albo Härads Hembygdsförening.

Jubileumsinslagen under året är många. Återplantering av träd efter almsjukans härjningar gjordes på Kristi Himmelfärdsdag den 5 maj 2016.

Träden som planterades var "Greenspire" eller skogslind. Vid planteringen var diametern på trädets stam 12 -14 cm. Träden växer cirka 40 cm/år. Det första trädet planterades av Clas Johnsson och Bo Persson.

Träd nr 2 planterades av Carina Almedal och Göran Nilsson. Bilderna 1-2-3. Det tredje trädet planterades av Eva och Sven-Anders Gustavsson. (Bilderna 4 och 5).

2015-07-25:

Bilder förmedlade av Eva Gustavsson om det pågående underhållsarbetet på gården. Dels har ett sti halmtak lagts och ryggningen förnyats som framgår av de tre första bilderna. Förstärkning av taksparrarna har skett på stuelängan, vilket visas på de två bilderna på andra raden.

2015-07-16: Bilder förmedlade av Eva Gustavsson om det pågående underhållsarbetet på gården:

2015-05-21: Vårdplan för Bondrumsgården under åren från 2015 och ca 12 år framåt i tiden. Vårdplanen är beställd av Albo Härads Hembygdsförening och utförd av Knadriks Kulturbygg AB.

Bondrumsgårdens unikitet kräver en detaljerad kunnighet och långsiktighet vid vård och underhåll. Regionmuseets byggnadsantikvarier och Länsttyrelsens beslutsfattare vid renoveringstillstånd och bidragsbeslut har detta omfattande dokument som viktig vägledning.

Bilder från invigningen av Brönnljongen på Bondrumsgården den 14 maj, förmedlade av Eva Gustavsson. Ett 50-tal intresserade kom på invigningen.

Här testas den nya brönnljongen. Ett lyckat arbete av Bondrumsringen i stor tidspress inför invigningen. Brönnljongen är en viktig kulturdel av Bondrumsgården och fungerar som framgår av bilderna. Vatten i hinken som det skall vara.