Så långt norrut i Albo Härad man kan komma, ligger en liten by som heter Agusa i Andrarums församling. Här intill vägen Hörröd - Andrarum ligger en liten grå stuga kallad Agusastugan, där besökarna tror sig förflyttad ett sekel tillbaka i tiden. Här står nämligen möbler och husgeråd kvar som det användes av den siste ägaren Anna Mårtensson som bodde ensam här till 1944 då hon slutade sina dagar 71 år gammal. Om Anna Mårtensson kan sägas att hon levat sitt liv på samma sätt som sina förfäder utan att ändra eller modernisera någonting. Hon framlevde här sitt liv i tacksamhet och trivdes med sin tillvaro. Med Anna Mårtensson gick så en epok i graven, ty sen dess har ingen människa bott i Agusastugan.

Agusastugan ägs sedan 1946 av Albo Härads Hembygdsförening.

Agusastugan byggnadsminnesförklarades den 18 december 1963.

Visning av stugan finns anslaget på anslagstavla vid stugan, men visning kan också ske efter överenskommelse med Tore Jönsson å telefon 044-352121. Tore ansvarar för Agusastugans skötsel och är styrelseledamot i Albo Härads Hembygdsförening. Bilderna ovan är autentiska kläder och inventarier.

Orientering i Agusastugan: Förstugan (stersed) ligger på mitten av boningshuset (stuelängan). Två halvdörrar leder in till "fåstun".På den ena väggen finns karahyllan, en hylla för porslin och lerkärl uppsatt. Smutsvattnet hälldes ut i en fördjupning nere i golvet. Vattnet rann sedan i en stensatt ränna över gårdsplanen ner till bygatan.

Skorstenen framför "fåstun" finns "illaren". Man lagade all mat inne i skorstenen. Här stod husmodern i ett svart sotigt utrymme med en murad bänk framför sig.

Bakugnen ligger som ett bihang till skorstenen, Den har tjocka väggar av sten och lera. Den kräver ett stort utrymme och därför skjuter den ut med sin karaktäristiska buk utanför ytterväggen.

Stuan kommer man i direkt från "fåstun". Stuan är det dagliga rummet, där såväl husbondfolket som tjänstefolk mest vistades dag och natt. Framför illaren står den gjutna "järnkakelugnen" (sättugnen) som eldas inifrån skorstenen med ved och torv.

Vänstra kammaren. Här står en snedklaffbyrå tillverkad av furu men målad på ett sätt för att ge intryck av ett ädlare träslag. På byrån finns en mängd prydnadsföremål, tobaksschatull, lerpottor osv.

Högra kammaren har vackra allmogemålningarpå kistan respektive vråskåpet.


Då man tittar in i brygghus, skafferi, stall och loge ser man alla de verktyg och redskap som fins, och man förnimmer all den kunskap, som krävdes för att hålla detta självhushåll i stånd.

AGUSASTUGAN: Den första bilden är framsidan mot vägen. Den andra bilden är är tagen den 2017-10-23 efter omläggningen av ett sti. Den tredje bilden är på baksidan och från 2015. Den sista bilden är tagen 2017-10-23.

2015-11-14:

Klockan 16,00 den 14 november 2015 presenterade Tore Jönsson sin bok - Historia kring Agusastugan och Anna Mårtensson.

Tore presenterade på bild 1 med stolthet boken inför en skara intresserade. Ansvarig för bildredigering, layout/original är Doris Kosian på bild 2. Åke Werdenfels på tredje bilden har under hela förloppet varit Tores mentor. Tre intresserade herrar studerar boken på bild 4.

Även barnbarnen Nemo och Leon var försjunkna i boken. Agnes Leo och Birgitta Ring Olsson konstaterade bokens höga kvalité i hela dess utförande. (Bild 2). Karin och Tore bjöd på mängder av delikatesser, vilket framgår av de välfyllda faten.

Presentationen av en välskriven, intressant bok kombinerad med härliga delikatesser gjorde att stämningen var hög. Karin Persson och Tore Jönsson kan verkligen känna sig nöjda efter dagens presentation och bjudning. De positiva diskussionerna byttes naturligt emellanåt till den fasansfulla tragedin som inträffat kvällen före i Paris. När vi lämnade paret Karin och Tore önskade vi alla lycka till med försäljningen av boken där behållningen efter kostnaderna kommer att användes i hembygdsföreningens Agusastuga. Priset per bok är 175 kronor och boken kan för närvarande köpas på Bageri & caféet i Brösarp, samt på Brösarps Gästgivaregård.

2017-09-16:


Enligt vårdplanen ska Agusastugan få nytt halmtak i år. Det är sent på säsongen med febril aktivitet. När man tog ner den gamla halmen upptäcktes att en del läkt var av björk och bok, vilket är mycket ovanligt. Antagligen har den förre halmtäckaren inte haft något annat till hands, utan tog det som var närmast. På tredje bilden syns läkt av bok.

2017-10-01: Uppföljning på plats. Framsidan är ännu inte helt klar och därför täckt med presenning. Motsvarande sti på baksidan har ryggningen kvar.

2017-10-23. Taktäckningen 2017 är nu klar.

2017-10-25.


Här nedanför finns en redovisning i ord och bild över underhållet av taket på Agusastugan.

Clas Johnsson kompletterar detta med text och bild om melerat tak och tillväxt av lavar och mossor.


"Melerat" halmtak. Varför halmen har olika nyanser är oklart. Det kan möjligen bero på att halmen är från skilda partier, eller har växt på varierande jordmån. Halm är ett naturmaterial och efter en tid syns inte någon skillnad.

På äldre stråtak blir det en tillväxt av lavar och mossor. På den bilden kan urskiljas flera olika arter. Det finns olika meningar om taken skadas av lavar och mossor. Torkar taket upp, är det kanske inte någon fara, men i ständigt fuktig miljö så är det nog värre. Det är inte heller bra att riva bort påväxten för risken är stor att taket skadas då. Med vårt allt fuktigare klimat blir det antagligen ännu mer påväxt. Det kan vara ett uppslag till forskning kring vilka organismer som trivs på taken. Inlägget finns även på Facebook.


2018-07-03:


16 personer mötte upp vid Agusastugan. En del singlade bollar, både skånska och japanska, och en del vek korgar. Foto: Annchristin Hurtig och Karin Persson.

Omläggning av ett sti halmtak på Agusastugan 2018.

         Välkommen till

AGUSASTUGAN, Agusa.

    Kulturarv, historia och ideellt arbete.