Välkommen till

AGUSASTUGAN, Agusa.

Kulturarv, historia och ideellt arbete.

Tore Jönsson prisad för boken om Agusastugan och Anna Mårtensson, vid Skånes Hembygdsförbunds årsstämma den 24 april 2016. Referat från årsstämman här under texten. Dessutom visar andra dokumentet föreningens nominering av ÅRETS BOK.

en app för historiska rundvandringar finns vid Agusastugan.

Några exempel på de bedömningar som Tore fått:

 

Din bok om Anna och hennes stuga i Agusa är så informativ och fylld av fascinerande uppgifter! Den väcker många minnen från några tillfällen när vi handlade trätofflor hos Bertlows.

Så bra din dokumentation håller ihop och så mycket information om gången tid ryms mellan pärmarna. Tack för din insats.

Hans Krondahl/Malmö.

 

Så glad och imponerad jag blev över din bok om Anna Mårtensson och Agusastugan! Varmt tack för den!

Så bra den har blivit med sin kombination av berättelsen om en enskild människa - man kommer Anna mycket nära - och den kulturen. Så välillustrerad den är genom alla bilder som du har fått fram.

Jag gratulerar till en riktigt fin bok.

Kerstin Arcadius.

AGUSASTUGAN: Den första bilden är framsidan mot vägen. Den andra bilden är från baksidan och den tredje bilden tagen 2016-09-18 är på den nylinade gaveln. Klicka på bilderna för att få större format. Vi vill med ritningen visa att mycket arbete och dokumentationer utförs, som sällan visas eller redovisas. Dokumentationen utförd av Knadriks Kulturbygg AB, beställd av Albo Härads Hembygdsförening. Den sista bilden från baksidan är tagen den 13 maj 2015.

Så långt norrut i Albo Härad man kan komma, ligger en liten by som heter Agusa i Andrarums församling. Här intill vägen Hörröd - Andrarum ligger en liten grå stuga kallad Agusastugan, där besökarna tror sig förflyttad ett sekel tillbaka i tiden. Här står nämligen möbler och husgeråd kvar som det användes av den siste ägaren Anna Mårtensson som bodde ensam här till 1944 då hon slutade sina dagar 71 år gammal. Om Anna Mårtensson kan sägas att hon levat sitt liv på samma sätt som sina förfäder utan att ändra eller modernisera någonting. Hon framlevde här sitt liv i tacksamhet och trivdes med sin tillvaro. Med Anna Mårtensson gick så en epok i graven, ty sen dess har ingen människa bott i Agusastugan.

Agusastugan ägs sedan 1946 av Albo Härads Hembygdsförening.

Agusastugan byggnadsminnesförklarades den 18 december 1963.

Visning av stugan finns anslaget på anslagstavla vid stugan, men visning kan också ske efter överenskommelse med Tore Jönsson å telefon 044-352121. Tore ansvarar för Agusastugans skötsel och är styrelseledamot i Albo Härads Hembygdsförening. Bilderna ovan är autentiska kläder och inventarier.

Orientering i Agusastugan: Förstugan (stersed) ligger på mitten av boningshuset (stuelängan). Två halvdörrar leder in till "fåstun".På den ena väggen finns karahyllan, en hylla för porslin och lerkärl uppsatt. Smutsvattnet hälldes ut i en fördjupning nere i golvet. Vattnet rann sedan i en stensatt ränna över gårdsplanen ner till bygatan.

Skorstenen framför "fåstun" finns "illaren". Man lagade all mat inne i skorstenen. Här stod husmodern i ett svart sotigt utrymme med en murad bänk framför sig.

Bakugnen ligger som ett bihang till skorstenen, Den har tjocka väggar av sten och lera. Den kräver ett stort utrymme och därför skjuter den ut med sin karaktäristiska buk utanför ytterväggen.

Stuan kommer man i direkt från "fåstun". Stuan är det dagliga rummet, där såväl husbondfolket som tjänstefolk mest vistades dag och natt. Framför illaren står den gjutna "järnkakelugnen" (sättugnen) som eldas inifrån skorstenen med ved och torv.

Vänstra kammaren. Här står en snedklaffbyrå tillverkad av furu men målad på ett sätt för att ge intryck av ett ädlare träslag. På byrån finns en mängd prydnadsföremål, tobaksschatull, lerpottor osv.

Högra kammaren har vackra allmogemålningarpå kistan respektive vråskåpet.

 

Då man tittar in i brygghus, skafferi, stall och loge ser man alla de verktyg och redskap som fins, och man förnimmer all den kunskap, som krävdes för att hålla detta självhushåll i stånd.

 

 

Bilderna ovan är tagna den 18 september 2016 av Kenneth Olsson.

2016-06-05: Här nedan redovisas Länsstyrelsens tillstånd till vårdåtgärder för Agusastugan under åren 2016-2017 och 2018. På andra dokumentet redovisas bidragen till tillståndet under samma tidsperiod.

2015-11-14:

Klockan 16,00 den 14 november 2015 presenterade Tore Jönsson sin bok - Historia kring Agusastugan och Anna Mårtensson.

Tore presenterade på bild 1 med stolthet boken inför en skara intresserade. Ansvarig för bildredigering, layout/original är Doris Kosian på bild 2. Åke Werdenfels på tredje bilden har under hela förloppet varit Tores mentor.

Tre intresserade herrar studerar boken på bild 1. Även barnbarnen Nemo och Leon var försjunkna i boken. Agnes Leo och Birgitta Ring Olsson konstaterade bokens höga kvalité i hela dess utförande. (Bild 3).

Karin och Tore bjöd på mängder av delikatesser, vilket framgår av de välfyllda faten.

Presentationen av en välskriven, intressant bok kombinerad med härliga delikatesser gjorde att stämningen var hög. Karin Persson och Tore Jönsson kan verkligen känna sig nöjda efter dagens presentation och bjudning. De positiva diskussionerna byttes naturligt emellanåt till den fasansfulla tragedin som inträffat kvällen före i Paris. När vi lämnade paret Karin och Tore önskade vi alla lycka till med försäljningen av boken där behållningen efter kostnaderna kommer att användes i hembygdsföreningens Agusastuga. Priset per bok är 175 kronor och boken kan för närvarande köpas på Bageri & caféet i Brösarp, samt på Brösarps Gästgivaregård.

2015-07-23:

Årets underhållsarbete är igång. Clas Johnsson och undertecknad var på plats för att följa upp detsamma, samt diskutera med Ingmar Melin om behoven i kommande underhållsplan. På första bilden arbetar Therese Melin och Henrik Sandahl med spåntaket. På andra bilden diskuterar Clas Johnsson och Ingmar Melin. Tredje bilden visar att putsen åter släpper på de nedersta gavelfacken.

2015-07-13: Vid vårt besök i Agusa på Agusastugans dag den 12 juli passade jag på att förnya en del foton av denna i särklass genuina stuga med innehåll. Förutom visning av stugan pågick allehanda aktiviteter som korvgrillning, kaffedrickning, musik och sång m.m.

Ett stort antal intresserade var på plats och njöt av både underhållning och omgivning. Tore Jönsson med flera stod för servicen i trädgården och Karin Persson samt Agnes Leo Eriksson visade och informerade om allt som stugan innehåller. Här måste man vara på plats om skall kunna ta till sig allt kulturellt som finns.

Trots lite regn var vi ett antal i olika åldrar som njöt av det fina bålet vid Agusastugan den 13 maj 2015. När elden falnat och glöderna var som bäst tog grillmästare Tore Jönsson fram korv och grillspett.

Några njutbara kvällsbilder av AGUSASTUGAN den 13 maj 2015.