VÄLKOMMEN

till ALBO HÄRADS HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA

"Vård av hembygdsminnen - vilja att värna dess framtid"

Antalet besök under 2016 blev 56795.

Antalet besök 2017 till idag den 24/9 är 57765 st.

Webbredaktör (hemsidan) Kenneth Olsson.

Utdrag ur föreningens aktivitetsprogram för september, oktober och november månad 2017:

FÖRENINGENS ÄGDA eller FÖRVALTADE KULTUROBJEKT i ALBO HÄRAD.

Klicka här för att besöka

sidan

AKTUELLT

Klicka här för att besöka

sidan

FOLKSKOLAN 175 år

NATURBILDER:

Vi följer häradets naturskiftningar med kameran.

Alla bidrag välkomna.

NY SIDA 2017-07-12:

Exempel på föreningens

VILJA, ANSVAR och ENGAGEMANG.

AGUSASTUGAN är en vinkelbyggd korsvirkesgård från första halvan av 1800-talet.

BONDRUMSGÅRDEN är en av de äldsta bevarade korsvirkesgårdarna i Skåne.

GLIMMEBODAGÅRDEN

De äldsta delarna av boningslängan är från slutet av 1700-talet.

SILLARÖDS SKVALTKVARN

En mycket ålderdomlig konstruktion

och en av de få bevarade i Skåne.

SAMTLIGA FYRA KULTUROBJEKT ÄR BYGGNADSMINNESFÖRKLARADE.

LITE NOSTALGI - 1:

En sida vars uppgift är att samla

upp gamla foton och texter över jordbruket.

LITE NOSTALGI - 3:

En sida som skall samla upp foton och texter om blandat och hemmet.

LITE NOSTALGI - 2:

En sida vars uppgift är att samla upp gamla foton och texter över

fruktodling och fisket

MÖTESPLATSER:

Sidan innehåller framförallt referat från föreningens programblad, men även andra inslag kan förekomma.

HALLAMÖLLA VATTENKVARN KRUBBEMÖLLA VATTENKVARN.

Kvarnen är belägen vid Skånes Kvarnen ligger vid Mölleån, som

högsta vattenfall i Verkeån. Riklig rinner grnom Vitaby. Möllan om-

mängd bruksverktyg och fin natur. nämndes redan på 1400-talet.

FÖRENINGENS HISTORIA:

Här finns föreningens historia och händelser eller beslut dokumenterade från bildandet 1934.

ALBO FOLKDANSLAG.

Viktiga kulturbärar i Albo Härad.

TEXTIL 1: TEXTIL 2:

Sidan är en inledning av en omfattande Redovisning av textilkommitténs

dokumentation på 3 sidor över förtroendevalda och en omfattande

föreningens textilskatter och textil- dokumentation över föreningens

kommitténs arbete. textilskatter och givare.

TEXTIL 3:

Fortsatt redovisning av textilskatter och givare.

Hembygdsföreningen samarbetar

i de flesta aktiviteterna med

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN.

ALBO HÄRAD med SOCKNAR:

Begrepp som försvinner. Vi har därför dokumenterat historien för kommande generationer.

SANKT OLOFS MÖLLA SÖDRA MELLBY MÖLLA ÅKARPS BRYDESTUA.

byggdes år 1857 och var i drift fram En "holländare" byggd 1849. Brydestuan ligger mellan S. Mellby

till 1943. Möllan restaurerades 2009 Möllan användes fram till 1948. och S:t Olof. Stuan är uppförd under

och är helt funktionsduglig. Är helt funktionsduglig. 1700-talet.

SAMTIDSDOKUMENTATION 1: SAMTIDSDOKUMENTATION 2: SAMTIDSDOKUMENTATION 3

Dokumentation i form av berättelser. Dokumentation i form av berättelser, Dokumentation som framförallt är

artiklar, delvis med bilder. baserat på bilder med referat.

 

Välkommen som medlem.

Inbetala 150 kronor på bankgiro

500-4114 eller plusgiro 570033-1.

Ange tydligt namn och adress.

SAMTIDSDOKUMENTATION 4:

Värdefulla återblickar, som innehåller dokumentation om bl.a HANS KRONDAHL. Hela medlemsbladet våren 2015 och Hemma hos Ally Svensson Sankt Olof och Hemma hos Eva o Johan Lindgren, Glimmeboda.

Sammanfattning av vår hemsida.

Föreningens ambition är att på ett enkelt sätt informera om allt som händer inom föreningen. Föreningens gårdar, möllor och stugor är alla unika på det sättet att de ligger kvar på den plats där de en gång uppfördes och där de fungerat på olika sätt i samhället. Albo Härads Hembygdsförening är en helt ídéell förening med begränsade ekonomiska resurser, men med stark vilja att vårda våra hembygdsminnen och vilja att värna dess framtid.

 

Hembygdsföreningens ordförande Clas Johnsson har telefon 0414-73010 alt, 0708-472836, eller skicka e-post till clas.johnsson@osterlen.tv

 

Ansvarig webbredaktör är Kenneth Olsson med telefon 0414-21041 alt, 0706-297500, eller via e-post kvasa@osterlen.tv