Välkommen till ALBO HÄRADS HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA 

"Vård av hembygdsminnen - vilja att värna dess framtid"

Antalet besök i år är hittills 38142. (2016-09-25.)

2016-09-25: (Albo härad)

Hösten innebär att årets omfattande skörd av fodermajs snart skall skördas. (Vitaby kyrka i bakgrunden)

Den varma hösten innebär att djuren frodigt betar vidare bland annat på Brösarps södra backar.

2016-09-24: (Albo härad)

Höstens intåg innebär också årets äppelmarknad på Kivik, vilket husbilsuppställningen på tredje bilden nedan visar.

De två första bilderna nedan visar en spaljéodling av äppleträd vid vägen mellan Vitemölla o Ravlunda.

2016-09-23: (Albo härad).

Ytterligare påminnelser om höstens närvaro.

Upptagna sockerbetor i väntan på transport till sockerbruket. Andra bilden är en utomjording med vingar ? Nej det är en traktor som givit upp mitt i sitt arbete.

2016-09-23: (Albo härad)

Hösten gör nu sitt intåg, vilket syns på åkrarna runt om i vårt härad. Spannmålen förutom majsen är skördat och sista skörden av "hö" är på gång. Även betskörden är påbörjad.

Bild 1: Stubben kvar efter tröskning. Väntar på bearbetning och nysådd. (Torrasteröd)

Bild 2: Marken bearbetad efter årets skörd och klar för nysådd. (N:a Björstorp).

Bild 3: Sista klöverskörden för året till ensilage? (Gussaröd)

2016-09-21: (Albo härad)

 

Den lilla skvaltkvarnen i Sillaröd blir byggnadsminne. Länsstyrelsens beslut betyder att platsen och kvarnbyggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och ska skyddas för eftervärlden.

Detta var inledningen till ett referat i Ystads Allehanda igår den 20 september.

Uppmärksamheten är stort och idag vid 16 tiden kommer föreningens ordförande Clas Johnsson delta i radio Kristianstads direktsändning.

Albo härads hembygdsförening med 930 medlemmar har nu fyra byggnadsminnesförklarade kulturobjekt att vårda för kommande generationer. Agusastugan, Bondrumsgården, Glimmebodagården och Skvaltan.

Samtliga byggnadsminnesförklarade kulturbyggnader ligger på sin ursprungliga plats.

SKVALTAN Sillaröd. AGUSASTUGAN. BONDRUMSGÅRDEN. GLIMMEBODAGÅRDEN.

2016-09-20:

Några få har saknat sidan aktuellt. Anledningen till att vi tog bort sidan var att förenkla ditt sökande. Därför är det aktuella placerat direkt på inledningssidan. Vad tycker ni?

Maila till kvasa@osterlen.tv

2016-09-19: (Albo härad)

 

Föreningens arbetsutskott sammanträder i morgon tisdag i Ravlunda skola klockan 18.00.

 

Slöjdträff i Ravlunda skola tisdag 20/9 klockan 18.00 - 21.00.

 

Underhåll av Agusastugan visas på sidan AGUSASTUGAN.

 

Förmedlade bilder från kvällens vackra solnedgång. (2016-09-19)

FÖRENINGENS ÄGDA eller FÖRVALTADE KULTUROBJEKT i Albo härad.

AGUSASTUGAN är en vinkelbyggd korsvirkesgård från första halvan av 1800-talet.

BONDRUMSGÅRDEN är en av de äldsta bevarade korsvirkesgårdarna i Skåne.

GLIMMEBODAGÅRDEN

De äldsta delarna av boningslängan är från slutet av 1700-talet.

FÖRENINGENS HISTORIA.

När du/ni klickar in er på sidan föreningens historia finns dokumentationer över händelser eller beslut från bildandet 1934 till nutid.

HANS KRONDAHL

är föreningens hedersmedlem. Sveriges förste professor i textil är bördig från häradet och betyder mycket för oss alla.

Vi har därför en egen Hans Krondahls sida blandad med självbiografi och Krondahls konstverk.

HEMBYGDENS ÅR 2016.

26 hembygdsföreningar och mer än 2000 medlemsföreningar kommer under detta år presentera en folkrörelse och synliggöra denna rörelsens betydelse för lokal identitet, folkbildning och utveckling av samhället.

I vår hembygdsförening kommer vi på sidan publicera inlägg under rubriken min hembygd och landskapsbilder.

 

SANKT OLOFS MÖLLA byggdes år 1857 och var i drift fram till 1943. Möllan restaurerades 2009 och är helt funktionsduglig.

TEXTIL har ett omfattande bildmaterial och är därför uppdelat på 3 sidor.

 

TEXTIL sidan 1.

 

TEXTIL sidan 2.

 

TEXTIL sidan 3.

ALBO FOLKDANSLAG är en viktig kulturbärare i Albo Härad.

HÄRADS och socken-begreppen håller på att försvinna. Vi har på denna sida försökt dokumentera historien för kommande generationer.

Här finns samtliga 9 socknar i häradet redovisade.

MÖTESPLATSER innehåller framförallt referat från årsprogrammet.

SÖDRA MELLBY MÖLLA är en "holländare" byggd år 1859. Den användes till 1948. Är helt funktionsduglig.

Föreningens aktiviteter genomförs till stor del i samverkan med

Sammanfattning av vår hemsida.

Föreningens ambition är att på ett enkelt sätt informera om allt som händer inom föreningen. Föreningens gårdar, möllor och stugor är alla unika på det sättet att de ligger kvar på den plats där de en gång uppfördes och där de fungerat på olika sätt i samhället. Albo Härads Hembygdsförening är en helt ídéell förening med begränsade ekonomiska resurser, men med stark vilja att vårda våra hembygdsminnen och vilja att värna dess framtid.

 

HALLAMÖLLA VATTENKVARN är belägen vid Skånes högsta vattenfall i Verkeån. Riklig mängd bruksverktyg och en fantastisk natur, lämplig för medhavd fikakorg.

KRUBBEMÖLLA VATTENKVARN är belägen vid Mölleån, som rinner genom Vitaby. Möllan omnämndes redan vid 1400-talet och består idag av kvarn, bostad med verktyg, möbler och husgeråd från 1800 och 1900-talen.

SILLARÖDS SKVALTKVARN är en mycket ålderdomlig konstruktion och en av de få bevarade i Skåne.

ÅKARPS BRYDESTUA ligger mellan Sankt Olof och Södra Mellby. Simrishamns kommus enda bevarade brydestua i ursprungligt skick. Brydestuan lär vara uppförd under 1700-talet.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM DU/NI OCKSÅ 2016.

Inbetala 100 kronor på postgiro 570033-1, eller bankgiro 500-4114.

Ange tydligt namn och adress.

Medlemsavgiften fr.o.m 2017 blir 150 kronor.

Hembygdsföreningens ordförande Clas Johnsson har telefon 0414-73010 alt, 0708-472836, eller skicka e-post till clas.johnsson@osterlen.tv

 

Ansvarig redaktör och utgivare är Kenneth Olsson med telefon 0414-21041 alt, 0706-297500, eller via e-post kvasa@osterlen.tv