Välkommen till ALBO HÄRADS HEMBYGDSFÖRENINGS HEMSIDA 

"Vård av hembygdsminnen - vilja att värna dess framtid"

Antalet besök i år är hittills 34890. (2016-08-28.)

2016-08-28:

Hallamöllagruppen visar idag kvarnen. En vandring i den fina Hallamöllanaturen är planerad. Medtag kaffekorg i ryggsäck och lämplig klädsel.

2016-08-27:

Carina Eriksdotter har förmedlat fina bilder till sidan NATURBILDER.

2016-08-26:

När jag passerade Trölsbo utanför Brösarp fångade jag dessa båda bilderna med min kamera. Den vänstra bilden visar ett myller av vita" paket" efter klöverskörden. Den andra bilden visar djur som njuter av friheten med den vackra bakgrunden av Brösarps norra backar. Foto Kenneth Olsson.

2016-08-26:

Clas Johnsson har förmedlat bilder från GLIMMEBODAGÅRDEN angående årets byggnadsunderhåll.

2016-08-22:

Clas Johnsson har förmedlat bilder från BONDRUMSGÅRDEN, när ett sti vass skall ersättas med halm.

 

Förmedlade bilder från en vandring med naturskyddsföreningen på Esperöd, Kvasa under ledning av Thomas Hansson på sidan NATURBILDER.

FÖRENINGENS ÄGDA eller FÖRVALTADE KULTUROBJEKT:

AGUSASTUGAN är en vinkelbyggd korsvirkesgård från första halvan av 1800-talet.

FÖRENINGENS HISTORIA.

När du/ni klickar in er på sidan föreningens historia finns dokumentationer över händelser eller beslut från bildandet 1934 till nutid.

HANS KRONDAHL

är föreningens hedersmedlem. Sveriges förste professor i textil är bördig från häradet och betyder mycket för oss alla.

Vi har därför en egen Hans Krondahls sida blandad med självbiografi och Krondahls konstverk.

HEMBYGDENS ÅR 2016.

26 hembygdsföreningar och mer än 2000 medlemsföreningar kommer under detta år presentera en folkrörelse och synliggöra denna rörelsens betydelse för lokal identitet, folkbildning och utveckling av samhället.

I vår hembygdsförening kommer vi på sidan publicera inlägg under rubriken min hembygd och landskapsbilder.

 

SANKT OLOFS MÖLLA byggdes år 1857 och var i drift fram till 1943. Möllan restaurerades 2009 och är helt funktionsduglig.

TEXTIL har ett omfattande bildmaterial och är därför uppdelat på 3 sidor.

 

TEXTIL sidan 1.

 

TEXTIL sidan 2.

 

TEXTIL sidan 3.

BONDRUMSGÅRDEN är en av de äldsta bevarade korsvirkesgårdarna i Skåne.

ALBO FOLKDANSLAG är en viktig kulturbärare i Albo Härad.

HÄRADS och socken-begreppen håller på att försvinna. Vi har på denna sida försökt dokumentera historien för kommande generationer.

Här finns samtliga 9 socknar i häradet redovisade.

MÖTESPLATSER innehåller framförallt referat från årsprogrammet.

SÖDRA MELLBY MÖLLA är en "holländare" byggd år 1859. Den användes till 1948. Är helt funktionsduglig.

Föreningens aktiviteter genomförs till stor del i samverkan med

GLIMMEBODAGÅRDEN

De äldsta delarna av boningslängan är från slutet av 1700-talet.

HALLAMÖLLA VATTENKVARN är belägen vid Skånes högsta vattenfall i Verkeån. Riklig mängd bruksverktyg och en fantastisk natur, lämplig för medhavd fikakorg.

KRUBBEMÖLLA VATTENKVARN är belägen vid Mölleån, som rinner genom Vitaby. Möllan omnämndes redan vid 1400-talet och består idag av kvarn, bostad med verktyg, möbler och husgeråd från 1800 och 1900-talen.

SILLARÖDS SKVALTKVARN är en mycket ålderdomlig konstruktion och en av de få bevarade i Skåne.

ÅKARPS BRYDESTUA ligger mellan Sankt Olof och Södra Mellby. Simrishamns kommus enda bevarade brydestua i ursprungligt skick. Brydestuan lär vara uppförd under 1700-talet.

Sammanfattning av vår hemsida.

Föreningens ambition är att på ett enkelt sätt informera om allt som händer inom föreningen. Föreningens gårdar, möllor och stugor är alla unika på det sättet att de ligger kvar på den plats där de en gång uppfördes och där de fungerat på olika sätt i samhället. Albo Härads Hembygdsförening är en helt ídéell förening med begränsade ekonomiska resurser, men med stark vilja att vårda våra hembygdsminnen och vilja att värna dess framtid.

 

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM DU/NI OCKSÅ 2016.

Inbetala 100 kronor på postgiro 570033-1, eller bankgiro 500-4114.

Ange tydligt namn och adress.

Medlemsavgiften fr.o.m 2017 blir 150 kronor.

Hembygdsföreningens ordförande Clas Johnsson har telefon 0414-73010 alt, 0708-472836, eller skicka e-post till clas.johnsson@osterlen.tv

 

Ansvarig redaktör och utgivare är Kenneth Olsson med telefon 0414-21041 alt, 0706-297500, eller via e-post kvasa@osterlen.tv